Tiel West

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal begrensd wordt door de spoorlijn Utrecht-Tiel, Kijkuit, Voor de Kijkuit, Boterkampsteeg, St. Walburgbuitensingel, Hucht, Ophemertsedijk en het Inundatiekanaal.

Belangrijk

Door de gewijzigde vaststelling van dit bestemmingsplan maken de bedrijfspercelen van de bedrijven PPG Coatings B.V. en Kemira Chemsolutions B.V. niet langer deel uit van dit bestemmingsplan. Deze zijn nu opgenomen in het bestemmingsplan Tiel West - Bedrijven Papesteeg.

Status

Op 15 februari 2012 heeft de gemeenteraad dit bestemmingsplan vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld. Op 3 april 2013 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Het plan is door de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk. De Raad van State heeft wel een paar punten van dit bestemmingsplan vernietigd. Dit kunt u nalezen in de uitspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u  op maandag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur een afspraak maken bij het Omgevingsloket via telefoonnummer (0344) 637 167. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen: omgevingsloket@tiel.nl.

Documenten