Tiel West

Publicatiedatum: 
31 okt 2019
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal begrensd wordt door de spoorlijn Utrecht-Tiel, Kijkuit, Voor de Kijkuit, Boterkampsteeg, St. Walburgbuitensingel, Hucht, Ophemertsedijk en het Inundatiekanaal.

Type: Bestemmingsplan


Referentie: NL.IMRO.0281.BP00004-gu01


Fase: onherroepelijk


Deze kaart geeft het plangebied weer van bestemmingsplan Tiel West. Dit gebied wordt globaal begrensd door de spoorlijn Utrecht-Tiel, Kijkuit, Voor de Kijkuit, Boterkampsteeg, St. Walburgbuitensingel, Hucht, Ophemertsedijk en het Inundatiekanaal.
Door de gewijzigde vaststelling van dit bestemmingsplan maken de bedrijfspercelen van de bedrijven PPG Coatings B.V. en Kemira Chemsolutions B.V. niet langer deel uit van dit bestemmingsplan. Deze zijn nu opgenomen in het bestemmingsplan Tiel West - Bedrijven Papesteeg.

 

Status

Op 15 februari 2012 heeft de gemeenteraad dit bestemmingsplan vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld. Op 3 april 2013 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Het plan is door de uitspraak van de Raad van State onherroeplijk. De Raad van State heeft wel een paar punten van dit bestemmingsplan vernietigd. Dit kunt u nalezen in de uitspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC). Indien u een toelichting wilt op dit plan, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167 tussen 8.30 en 12.30 uur of via e-mail omgevingsloket@tiel.nl. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen.

Documenten