Tiel West – Dodewaardlaan 16-18

Het bestemmingsplan ‘Tiel West – Dodewaardlaan 16-18’ betreft het bestaande bedrijfsperceel aan de Dodewaardlaan 16-18 in Tiel.

Aanleiding

Het plan is opgesteld naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Tiel West, waarin geconstateerd werd dat ter plaatse een bedrijfsaanduiding was opgenomen die niet overeenstemde met de daadwerkelijk aanwezige situatie.

In dit nieuwe bestemmingsplan is deze fout hersteld. Aan de feitelijke situatie op het bedrijfsperceel verandert met dit bestemmingsplan niets.

Status

De gemeenteraad heeft op 20 november 2019 het bestemmingsplan Tiel West – Dodewaardlaan 16-18 ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft vanaf 5 december 2019 zes weken ter inzage gelegen.

Er is geen beroep ingesteld, zodat het bestemmingsplan sinds 16 januari 2020 onherroepelijk is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl).

Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon . Via ‘Plannen zoeken’, zoekt u op plannaam “Tiel West – Dodewaardlaan 16-18’’ of plannummer ‘NL.IMRO.0281.BP00045-va01’ en u vindt het bestemmingsplan.

Documenten