Tiel West – Maurikstraat 1

Aanleiding

Het plan is opgesteld voor de bouw van een Islamitisch Cultureel Centrum op de plek van de voormalige Rotondaschool aan de Maurikstraat 1. Dit Centrum wordt een ontmoetingsplek voor alle inwoners en andere (vrijwilligers-) organisaties die actief zijn in de wijk. Tevens zal het gebouw dienst doen als moskee.

Voor de realisatie van het plan is de maximale bouwhoogte gewijzigd naar 13 meter, met een accent van 18 meter. De geldende bestemming ‘Maatschappelijk’ is niet gewijzigd.

Status Onherroepelijk

De gemeenteraad heeft op 13 oktober 2021 het bestemmingsplan Tiel West – Maurikstraat 1 ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft vanaf 27 oktober 2021 zes weken ter inzage gelegen.

Er is geen beroep ingesteld, zodat het bestemmingsplan sinds 8 december 2021 onherroepelijk is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl).

Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon. Via ‘Plannen zoeken’, zoekt u op plannaam “Tiel West – Maurikstraat 1’ of plannummer ‘NL.IMRO.0281.BP00050-va01’ en u vindt het bestemmingsplan.

Documenten