Tiel West - Papesteeg 95

Het bestemmingsplan ‘Tiel West – Papesteeg 95’ gaat over het bestaande bedrijfsperceel aan de Papesteeg 95.

Aanleiding

Het plan ‘Tiel West – Papesteeg 95’ is opgesteld om enkele weglatingen in het geldende bestemmingsplan te herstellen. Het betreft het herstellen van de voorheen geldende bedrijfscategorieën en het opnemen van een ontbrekende aanduiding voor de aanwezige bevi-inrichting (Besluit externe veiligheid inrichtingen). Aan de feitelijke situatie op het bedrijfsperceel verandert met dit bestemmingsplan niets.

Status

Status - onherroepelijk

De gemeenteraad heeft op 19 april 2023 het bestemmingsplan vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft hierna vanaf 3 mei 2023 voor zes weken ter inzage gelegen. Er is geen beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan onherroepelijk is sinds 14 juni 2023.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u  op maandag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur een afspraak maken bij het Omgevingsloket via telefoonnummer (0344) 637 167. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen: omgevingsloket@tiel.nl.

U kunt het bestemmingsplan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon

Via ‘Plannen zoeken’, zoekt u op plannaam “Tiel West – Papesteeg 95’ of plannummer ‘NL.IMRO.0281.BP00067-va01’ en u vindt het bestemmingsplan