Tiel West - sportschool Schaarsdijkweg

Publicatiedatum: 
3 Feb 2020
Het bestemmingsplan betreft de opname van een bouwvlak waarbinnen de realisatie van een sportschool met bijbehorende voorzieningen planologisch-juridisch geregeld wordt.

Aanleiding
Tiel West - sportschool Schaarsdijkweg

Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel aan de Schaarsdijkweg. Dit perceel is gelegen binnen het vastgestelde wijzigingsplan Tiel West - Wielerpark. Oorspronkelijk zou ook de realisatie van een sportschool binnen het wijzigingsplan worden opgenomen. Maar omdat het wijzigingsplan voor het wielerpark op een gegeven moment moest versnellen, is eerst het wijzigingsplan opgesteld. Daarom volgt de realisatie van een sportschool nu als bestemmingsplan.

Procedure - vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 17 juli 2019 het bestemmingsplan Tiel West – sportschool Schaarsdijkseweg ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft vanaf 1 augustus 2019 voor zes weken ter inzage gelegen. Er is beroep ingesteld, zodat het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC). Indien u een toelichting wilt op dit plan, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167 tussen 8.30 en 12.30 uur of via e-mail omgevingsloket@tiel.nl. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen