Tiel West - sportschool Schaarsdijkweg

Het bestemmingsplan betreft de opname van een bouwvlak waar realisatie van een sportschool met bijbehorende voorzieningen planologisch-juridisch is geregeld.

Aanleiding

Het bestemmingsplan staat de realisatie van een sportschool met bijhorende voorzieningen toe.

Status Onherroepelijk

De gemeenteraad heeft op 17 juli 2019 het bestemmingsplan Tiel West – Sportschool Schaarsdijkweg ongewijzigd vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld.

Op 21 oktober 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en hierdoor is het bestemmingsplan nu onherroepelijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC). Wilt u een toelichting op dit plan, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167 maandag en donderdag tussen 8.30 en 12.30 uur of via e-mail omgevingsloket@tiel.nl.

Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.

Documenten