Tiel West - Veilingterrein en Teisterbantlaan

De bestemmingsplannen Tiel West - Veilingterrein en - Teisterbantlaan gaan over nieuwe woningbouwlocaties in Tiel-West.

Aanleiding Veilingterrein

Op dit moment liggen in Tiel West enkele verouderde bedrijfslocaties op het zogeheten Veilingterrein. Het gebied is grofweg begrensd door de Spoorstraat, de Papesteeg, de Mr. Thorbeckestraat en de Teisterbantlaan.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 324 woningen, kleinschalige bedrijvigheid en/of horeca, een schoolgebouw en de aanleg van een rotonde mogelijk. Om de woningbouw toch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Aanleiding Teisterbantlaan

In Tiel-west aan de hoek Teisterbantlaan - Nieuwe Tielseweg ligt het schoolgebouw voor het beroepscollege. Lokaal bekend als “de lesflat”. Het beroepscollege verhuist naar het Veilingterrein en het schoolgebouw wordt gesloopt.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 89 woningen mogelijk op deze locatie. Om de woningbouw toch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Procedure

De ontwerp bestemmingsplannen hebben van 3 augustus 2022 tot en met 14 september 2022 ter inzage gelegen. In deze periode zijn 7 zienswijzen ingediend.

U kunt de plannen en de bestanden raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon

Vaststelling

De gemeenteraad heeft op 21 december 2022 de bestemmingsplannen ‘Tiel West-Veilingterrein’ en ‘Tiel West-Teisterbantlaan’ en het beeldkwaliteitsplan ‘Veilingterrein’ vastgesteld.

De Raad heeft de bestemmingsplannen op een aantal onderdelen gewijzigd vastgesteld ten opzichte van de ontwerp bestemmingsplannen. Een overzicht van de aanpassingen is opgenomen in het vaststellingsbesluit.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u  op maandag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur een afspraak maken bij het Omgevingsloket via telefoonnummer (0344) 637 167. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen: omgevingsloket@tiel.nl.