Toelichting Praatplaten Teisterbantlaan

Het beroepscollege van het Lingecollege aan de Teisterbantlaan gaat verhuizen. De nieuwbouw van de school krijgt een plek aan de Papesteeg op het Veilingterrein. De gemeente Tiel wil de schoollocatie aan de Teisterbantlaan daarna veranderen in een aantrekkelijke plek om te wonen. Veel inwoners van Tiel en uit de regio Rivierenland zijn op zoek naar een mooie woning op een aantrekkelijke plek. De nieuwe buurt zetten we ruim op met ongeveer 60 koopwoningen in verschillende prijsklassen. De gemeente werkt samen met Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD) aan deze ontwikkeling.

Wat vindt u van onze ideeën voor het nieuwe woonwijkje/ de nieuwe woonbuurt?

De gemeente Tiel en Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD) hebben hun krachten gebundeld. Met als resultaat de concept gebiedsvisie Teisterbantlaan. Deze praatplaat is een samenvatting hiervan. Er is nog geen concreet plan, maar de visie geeft de hoofdlijnen aan van wat de bedoeling is. Hoe wij denken dat de nieuwe woonbuurt aan de Teisterbantlaan eruit kan komen te zien. Deze ideeën leggen we graag voor aan omwonenden, inwoners en organisaties. We vertellen wat onze bedoeling is met de nieuwe woonbuurt, maar hopen ook dat u ons inspireert. Welke tips, ideeën en aandachtspunten wilt u ons meegeven bij de uitwerking van het plan?

Wilt u ons laten weten wat u van de ideeën vindt? Ga dan naar de website www.tiel.nl/teisterbantlaan en lees hoe u een reactie kunt geven. 

Dit zijn de onderdelen die in de concept visie Veilingterrein staan. Een korte toelichting. 

Nr. 1. Wonen in het noordelijke deel

Er komen grondgebonden woningen, waarbij wordt gedacht aan twee lagen met een kap.  De stedenbouwkundige opzet sluit aan bij de wijk Tiel-West.

Er is aandacht voor de hoekoplossingen met bijvoorbeeld bijzondere architectonische uitwerkingen. Parkeren kan in parkeerstraten, bijvoorbeeld aan de noordzijde van het plangebied. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de ruimte tussen de bouwblokken als plantsoen in te richten. Hier ontstaat een prettige ruimte om aan te wonen, te verblijven en te ontmoeten.

Nr. 2. Wonen in het zuidelijk deel

In dit deel staan de woningen in een groene parkachtige setting. Hier komen plat afgedekte grondgebonden woningen. Op de ‘kop’ van de bouwstroken komt een extra architectonische detail, gericht op de Nieuwe Tielseweg. De meest oostelijke bouwstrook bij de rotonde krijgt ook iets bijzonders, iets wat echt opvalt bij deze markante plek. Hier kunnen grondgebonden woningen van vier lagen worden gerealiseerd.

Nr. 3 De groene ruimte (groene verbinding en groene woningtoegangszone op kaartje?)

De nieuwe woonbuurt heeft een groen straatbeeld. Bewoners en bezoekers ervaren het als fijne plek. Het groen heeft ook nog andere functies.  Het helpt bij het opvangen van grote regenbuien en het verminderen van  hittestress  bij hete zomers. 

Nr. 4. Parkeren

We reserveren voldoende ruimte voor parkeren, op basis van de gemeentelijke parkeernormen. We willen parkeerstraten maken, bijvoorbeeld aan de noordzijde van het plangebied, grenzend aan de het onderwijsgebouw.  Verder zijn er parkeerplekken voor deelauto’s en plek(ken) voor het opladen van elektrische voertuigen.

Nr. 5. Ontsluiting

Er komt geen nieuwe ontsluitingsweg. We willen een goede doorstroming op het bestaande wegennet. De nieuwe woonbuurt mag de doorstroming op het bestaande wegennet niet verstoren.

Nr. 6 Onderwijs

De ‘lesflat’ verdwijnt. Alleen de nieuwbouw van het Lingecollege blijft staan. Daarbij bouwen we nieuwe gymzalen.

Dit gebeurt nadat het nieuwe beroepscollege gebouwd is. De rest van de oude schoolbebouwing wordt gesloopt. Aan de noordzijde van het plangebied ontstaat straks een aantrekkelijk schoolgebied.