Veelgestelde vragen Teisterbantlaan

Veelgestelde vragen over het project Teisterbantlaan

We hebben de ambities voor het Veilingterrein zoals beschreven in de gebiedsvisie nu vertaald naar het schetsontwerp stedenbouwkundig plan. In de dialoogronde in februari 2022 hebben wij dit  aan de inwoners gepresenteerd en u gevraagd om reacties. Deze input gebruiken we nu om het plan op onderdelen te verbeteren en in zijn geheel gedetailleerder uit te werken. Naar verwachting komen we in juni bij u terug met het definitieve stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan en leggen wij het ontwerp bestemmingsplan ter visie . Meer hierover leest u op de pagina Samenwerken en meedenken.

 

Ja, er zijn praatplaten van de visie en het plan.

 

Omdat het beide prachtige nieuwe woonbuurten worden, elk met hun eigen kwaliteiten, dichtbij voorzieningen op aantrekkelijke locaties. Voor brede doelgroepen, van jong tot oud, grondgebonden woningen en appartementen, sociale huur tot dure koop, voor elk wat wils, duurzaam en in een groene woonomgeving.

 

We zijn nu druk bezig met het opstellen van het definitieve stedenbouwkundig plan. Tegelijkertijd zijn we ook bezig met de voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure. We verwachten in juni het ontwerp bestemmingsplan af hebben. We zullen dan nog een derde dialoogronde met u organiseren over de definitieve plannen.  

We rekenen op een start bouw op het Veilingterrein eind 2024. Dit betekent dat we waarschijnlijk eind 2023 beginnen met slopen en bouwrijp maken en de aanleg van de rotonde. We bouwen eerst de woningen en het nieuwe Beroepscollege op het Veilingterrein, daarna wordt het oude Beroepscollege op de locatie Teisterbantlaan gesloopt en worden daar de nieuwe woningen gebouwd, waarschijnlijk in 2025 of 2026.

 

Verwachting is start bouw eind 2023 en oplevering medio 2024.

 

In het definitieve stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan geven we meer tekst en uitleg en vooral meer beeld van hoe mooi de woonbuurten er straks uit komen te zien en stellen we de plannen nog op onderdelen bij als daar aanleiding toe is vanuit de reacties in de dialoogronde. We verwachten dat dit plan eind mei gereed is. Ook vinden er nog verschillende onderzoeken plaats zoals welke bomen aan de randen behouden kunnen blijven en welk klimaatbestendig watersysteem het meest geschikt is.

De woningen worden natuurlijk in de eerste plaats ontwikkeld voor de eigen inwoners, in de plannen is ruim de helft van de woningen betaalbaar (waarvan 104 woningen sociale huur). Er komen ook dure woningen, daarmee willen we ook nieuwe inwoners aantrekken.

U kunt zich nog niet inschrijven voor de nieuwe woningen. Wel kunt u zich aanmelden bij de gemeente Tiel en ontwikkelpartner BPD via veilingterrein@tiel.nl en www.nieuwbouwintiel.nl. U wordt dan op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het project. Voor de sociale huurwoningen van Thius kunt u zich inschrijven via Woongaard

De exacte prijzen van de woningen op het Veilingterrein en de Teisterbantlaan zijn nog niet bekend. We kunnen wel delen met u dat een van de voorwaarden van de subsidie van het Rijk is dat de helft van de woningen die we bouwen betaalbaar moet zijn. Dit wil zeggen dat de helft van de circa 415 woningen een prijs heeft die lager is dan de Nationale Hypohteek Garantiegrens (NHG), namelijk €355.000,-. Daarnaast worden er 104 sociale huurwoningen toegevoegd op het Veilingterrein.