Verhuizing doorgeven

Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Bij het doorgeven van uw verhuizing moet u een (kopie van een) legitimatiebewijs van de hoofdbewoner en een kopie van het huur- of koopcontract te laten zien of mee sturen. De eerste pagina van het huur- of koopcontract met de gegevens van uw nieuwe adres en uw persoonlijke gegevens is voldoende.

Komt u uit het buitenland uw eerste vestiging of hervestiging in Tiel doorgeven? Bel dan altijd voor het maken van een afspraak: 0344 - 637 111.

Via digitale aangifte mag de bijlage maximaal 2 MB groot zijn.

U kunt uw verhuizing online doorgeven. Wilt u liever uw verhuizing persoonlijk komen doorgeven?  Bel dan voor het maken van een afspraak: 0344 - 637 111.

U doet aangifte in de volgende gevallen:

  • wanneer u verhuist binnen de gemeente Tiel;
  • wanneer u vanuit een andere gemeente in de gemeente Tiel komt wonen;
  • uitschrijven is niet nodig.

Geef de verhuizing binnen Nederland uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent door. Maximaal 1 maand van tevoren mag ook. Te laat doorgeven kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, studiefinanciering of uw parkeervergunning.

Huurt u een woning van de woningcorporatie en komt er iemand bij u in huis wonen? Dan noemen we dit inwoning. Meestal is dit geen probleem, maar u bent wel verplicht om toestemming te vragen bij de woningcorporatie.

In alle gevallen moet u een (kopie van een) legitimatiebewijs van de hoofdbewoner en een kopie van het huur- of koopcontract laten zien of mee sturen. Voeg bij uw online melding alleen de pagina toe, waarop uw nieuwe adres en persoonlijke gegevens staan. U kunt een bijlage van maximaal 2 MB toevoegen.

Iedereen van 18 jaar en ouder is verplicht aangifte te doen bij een verhuizing. Ouders, voogden of verzorgers moeten dit voor minderjarigen doen. Hierop geldt een uitzondering: 16- en 17-jarigen kunnen zelf aangifte doen.

  • Echtgenoten/geregistreerde partners kunnen voor elkaar aangifte doen.
  • Ouders en meerderjarige kinderen, die op hetzelfde adres wonen, kunnen ook voor elkaar aangifte doen.
  • In andere gevallen kan een meerderjarige worden gemachtigd om de aangifte te doen.
  • In geval van verblijf in een instelling voor gezondheidszorg is het hoofd van de instelling bevoegd om aangifte te doen.

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Emigratie doorgeven staat wat u moet doen voor het doorgeven van uw emigratie.