Verhuizing doorgeven

Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Bij het doorgeven van uw verhuizing dient u een (kopie van een) legitimatiebewijs van de hoofdbewoner en een kopie van het huur- of koopcontract te laten zien of mee te sturen

U doet aangifte in de volgende gevallen:

  • wanneer u verhuist binnen de gemeente Tiel;
  • wanneer u vanuit een andere gemeente in de gemeente Tiel komt wonen;
  • uitschrijven is niet nodig.

Geef de verhuizing binnen Nederland uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent door. Maximaal 1 maand van tevoren mag ook. Te laat doorgeven kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, studiefinanciering of uw parkeervergunning.

Huurt u een woning van de woningcorporatie en komt er iemand bij u in huis wonen? Dan noemen we dit inwoning. Meestal is dit geen probleem, maar u bent wel verplicht om toestemming te vragen bij de woningcorporatie.

In alle gevallen dient u een (kopie van een) legitimatiebewijs van de hoofdbewoner en een kopie van het huur- of koopcontract te laten zien of mee te sturen

Iedereen van 18 jaar en ouder is verplicht aangifte te doen bij een verhuizing. Ouders, voogden of verzorgers moeten dit voor minderjarigen doen. Hierop geldt een uitzondering: 16- en 17-jarigen kunnen zelf aangifte doen.

  • Echtgenoten/geregistreerde partners kunnen voor elkaar aangifte doen.
  • Ouders en meerderjarige kinderen, die op hetzelfde adres wonen, kunnen ook voor elkaar aangifte doen.
  • In andere gevallen kan een meerderjarige worden gemachtigd om de aangifte te doen.
  • In geval van verblijf in een instelling voor gezondheidszorg is het hoofd van de instelling bevoegd om aangifte te doen.

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Emigratie doorgeven staat wat u moet doen voor het doorgeven van uw emigratie.