Verlengen huurovereenkomst Predikbroedersweg 3 Tiel

De gemeente Tiel is van plan om de huurovereenkomst voor 2 klaslokalen, 2 bergingen, personeelsruimte en medegebruik van toiletten en hal in de voormalige Pr. Margrietschool, Predikbroedersweg 3 in Tiel te verlengen. De huurovereenkomst wordt verlengd van 1 augustus 2024 tot en met 31 juli 2025.

Publicatiedatum: 25 april 2024

Motivering

Het gaat hier om verlenging van een huurovereenkomst met dezelfde huurder. De mogelijkheid tot verlenging van de huurovereenkomst was al opgenomen in de publicatie waarin de gemeente deze lokalen aanbood. De activiteiten van de huurder passen binnen de bestemming van de locatie,  richten zich op kinderen tot 12 jaar en zijn passend naast basisscholen. Daarnaast heeft de huurder met eigen middelen geïnvesteerd om de gehuurde ruimtes geschikt te maken voor kinderopvang. 

Vervaltermijn

Tegen de voorgenomen verhuur kan geen zienswijze, bezwaren of beroep in de zin van de AWB worden ingediend c.q. ingesteld. Als u het niet eens bent met de voorgenomen verhuur, dan dient u dat binnen 20 kalenderdagen na deze publicatie, tot 16 mei 2024 kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechten van de rechtbank Gelderland.

Als u vragen heeft over deze verhuur dan kunt u per e-mail contact opnemen met vastgoed@tiel.nl