Verloren en gevonden voorwerpen

Als u iets bent verloren of hebt gevonden, kunt u hiervan aangifte doen bij de gemeente, niet bij de politie. U moet wél aangifte doen bij de politie als u denkt dat het om diefstal gaat. Als u een (brom)fiets vindt, moet u hiervan melding maken bij de gemeente. Bent u uw fiets of bromfiets kwijt, dan kunt u op dinsdagen tussen 15.00 en 16.00 uur komen kijken of uw fiets op de Avri-werf (Industrieweg 4-6) in Tiel staat.

Wat moet ik doen?

  • U doet aangifte van het verloren of gevonden voorwerp bij de gemeente. U kunt dit ook melden via verlorenofgevonden.nlexterne-link-icoon.
  • Na de aangifte kunt u ervoor kiezen om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. U krijgt dan een oproep van de gemeente als de eigenaar zich heeft gemeld.
  • U kunt het gevonden voorwerp ook in bewaring geven bij de gemeente. Vraag dan om een bewijs daarvan.
  • Als de gemeente uw verloren voorwerp denkt te hebben gevonden, krijgt u een oproep.

Aangifte bij diefstal

Ga altijd naar de politie om aangifte te doen van een gestolen voorwerp. U kunt dat persoonlijk doen op het politiebureau, maar vaak ook online.

Aanvullende informatie

Eigenaar worden van een gevonden voorwerp

  • Bij de aangifte kunt u aangeven dat u de eigenaar wilt worden van het gevonden voorwerp. Als de eigenaar het voorwerp niet binnen een jaar ophaalt, bent u de eigenaar van het voorwerp.
  • Als u het voorwerp in bewaring hebt gegeven aan de gemeente, kunt u alleen eigenaar worden als het voorwerp meer dan € 450,- waard is. Als de eigenaar het voorwerp niet binnen een jaar ophaalt, moet u zich na dat jaar binnen een maand melden bij de gemeente.

(Brom)fietsen gevonden of verloren

Als uw (brom)fiets gestolen is dan kunt u aangifte doen bij de politie. Kijkt u voor meer informatie op de site van de politieexterne-link-icoon.

Op het moment dat u een (brom)fiets vindt, kunt u de gemeente bellen, telefoonnummer 0344 - 63 71 11 of dit online melden (via bovenstaand formulier). 

Hoe werkt het?

De gevonden (brom)fietsen worden opgeslagen bij de Avri, Industrieweg 4-6 in Tiel. Mensen die hun fiets kwijt zijn, kunnen op dinsdagen tussen 15.00 en 16.00 uur komen kijken of hun fiets op de Avri-werf (Industrieweg 4-6) in Tiel staat. Zij krijgen hun fiets terug voor een bedrag van € 25,00. Legitimatie, de fietssleutel en/of het aankoopbewijs van de fiets zijn hierbij verplicht. 

Ruimacties op stations en binnenstad

Verkeerd gestalde, kapotte en verlaten fietsen krijgen een label. Staat een fiets met label er later nog, dan verwijdert Avri Toezicht en Handhaving deze fiets. Bij fietsen die buiten de fietsenstalling staan, is dat na 4 uur. Bij wrakken is dat na twee dagen en bij weesfietsen na drie weken. De verwijderde fietsen worden  naar de Avri-werf gebracht.