Voorbereidingsbesluiten

Voorbereidingsbesluiten Tiel West-Nieuwe Tielseweg en Tiel West-Kwelkade

Plangebied

Burgemeester en wethouders van Tiel maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 28 april 2022 een tweetal voorbereidingsbesluiten heeft vastgesteld ter voorbereiding van de bestemmingsplannen (omgevingsplan) voor de gebieden Tiel West – Nieuwe Tielseweg (voormalig winkelcentrum Kwadrant) en Tiel West – Kwelkade (voormalig Aldi supermarkt en bijbehorend terrein).

De begrenzing van de gebieden is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding.

Aanleiding

De voorbereidingsbesluiten zijn noodzakelijk om te voorkomen dat er in de periode van het maken van het nieuwe bestemmingsplan (omgevingsplan) ontwikkelingen (bouwen en gebruiken) plaatsvinden die in strijd zijn met het toekomstige beleid voor de gebieden.

De voorbereidingsbesluiten zijn in werking getreden op woensdag 4 mei 2022 en golden voor de duur van één jaar.

Status: Lag ter inzage

De voorbereidingsbesluiten en het raadsbesluit zijn digitaal beschikbaar op de website ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon. De planidentificatienummers zijn:

  • Tiel West – Kwelkade (voormalige Aldi en terrein) NL.IMRO.0281.VB00005-va01
  • Tiel West – Nieuwe Tielseweg (voormalige winkelcentrum Kwadrant) NL.IMRO.0281.VB00006-va01

Tegen de voorbereidingsbesluiten is op grond van artikel 8.5  Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Documenten