Voorgenomen verhuur 2 bergingen en personeelsruimte Predikbroedersweg 3 Tiel

De gemeente Tiel geeft hierbij kennis van haar voornemen tot verhuur van 2 bergingen (8m2) en een personeelsruimte (12 m2) in het pand Prediksbroedersweg 3 Tiel, gemeente Tiel, sectie L, nummer 783, aan Fit4Kids kinderopvang voor de opslag van buitenspelmateriaal en het gebruik als personeelskamer.

Publicatiedatum: 14 februari 2024

Motivering

Gemeente Tiel vindt dat Fit4Kids Kinderopvang de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de huur van de genoemde ruimtes. Deze gegadigde is al de huurder van 2 klaslokalen in dit deel van het pand. Verhuur van deze extra ruimtes zijn onlosmakelijk verbonden aan de activiteiten van kinderopvang. Deze partij richt zich op kinderen jonger dan 12 jaar, hetgeen het belangrijkste criteria was bij de verhuur van de lokalen.

Vervaltermijn 

Tegen de voorgenomen verkoop kan geen zienswijze, bezwaar of beroep in de zin van de Awb worden ingediend. Als u het niet eens bent met de voorgenomen verhuur, dan kunt u dat kenbaar maken door een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. De termijn hiervoor is binnen 20 kalenderdagen na publicatie op onze gemeentelijke website en dat is van 14 februari tot en met 5 maart 2024.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over deze beoogde verkoop dan kunt u per e-mail contact opnemen met  vastgoed@tiel.nl

Didam-arrest

De gemeente Tiel geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021. Lees meer over deze uitspraak en de consequenties op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.