Voorgenomen verhuur restgroen aan de Gerard van Swietenlaan 16 in Tiel

De gemeente Tiel is van plan om een strook restgroen ter grootte van ca. 33m2 te verhuren,  gelegen bij de woning aan de Gerard van Swietenlaan 16 in Tiel en deel uitmakende van het kadastrale perceel bekend als gemeente Tiel, sectie H, nummer 4217.

Publicatiedatum: 22 april 2024

Motivering

De grond wordt verhuurd aan de eigenaar van het aangrenzend woonperceel. De gemeente is van oordeel dat op basis van de Uitvoeringsnota Restgroen 2016 de beoogde huurder de enige geschikte gegadigde is.

De verhuur vindt plaats onder de voorwaarden die de gemeente stelt aan de verhuur van restgroen. 

Vervaltermijn

Tegen de voorgenomen verhuur kan geen zienswijze, bezwaren of beroep in de zin van de AWB worden ingediend c.q. ingesteld. Als u het niet eens bent met de voorgenomen verhuur, dan dient u dat binnen 20 kalenderdagen, voor 11 mei 2024, dat is  na deze publicatie kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechten van de rechtbank Gelderland.

Als u vragen heeft over deze verhuur dan kunt u per e-mail contact opnemen met vastgoed@tiel.nl