Voorgenomen verkoop percelen grond in Tiel

De gemeente Tiel geeft hierbij kennis van haar voornemen tot verkoop van 7 percelen grond aan netbeheerder Liander N.V. voor het plaatsen van zeven transformatorruimtes.

Publicatiedatum: 19 februari 2024

  • nabij Bredestraat 3 in Wadenoijen, kadastraal bekend gemeente Wadenoijen, sectie E, nummer 55;
  • aan de Ganzerik in Tiel, kadastraal bekend gemeente Tiel, sectie D, nummer 6825;
  • aan het Kelkpad in Tiel, kadastraal Tiel, sectie D, nummer 7778;
  • ten noorden van Kinkelenburglaan 4 in Tiel, kadastraal bekend gemeente Tiel, sectie H, nummer 4653;
  • op de hoek Lingeweg - Thedingsweert in Tiel, kadastraal bekend gemeente Tiel, sectie H nummer 4452;
  • aan de Passewaayse Hogeweg in Tiel, kadastraal bekend gemeente Tiel, sectie K, nummer 3089;
  • aan Veertienhond in Tiel, kadastraal bekend gemeente Tiel, sectie G, nummer 2108,

aan netbeheerder Liander N.V., voor het plaatsen van een zevental transformatorruimtes ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening.

Motivering

Gemeente Tiel vindt dat netbeheerder Liander N.V. de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de koop van deze gronden. De beoogde locaties zijn door partijen geschikt bevonden voor de realisatie van nieuwe transformatorruimtes voor het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk.

Als u vragen heeft over deze beoogde verkoop dan kunt u per e-mail contact opnemen via gronden@tiel.nl

Vervaltermijn 

Als u het niet eens bent met de voorgenomen verkopen of verhuur, dan kunt u dat kenbaar maken door een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. De termijn hiervoor is binnen 20 kalenderdagen na publicatie op onze gemeentelijke website en dat is van 19 februari tot en met 10 maart 2024.

Didam-arrest

De gemeente Tiel geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021. Lees meer over deze uitspraak en de consequenties op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.