Voorgenomen verkoop percelen grond Papesteeg in Tiel

De gemeente Tiel geeft hierbij kennis van haar voornemen tot verkoop van 25,44 centiare grond aan de naastgelegen perceeleigenaren van Papesteeg 80 (familie Kieft-Lobregt). 

Publicatiedatum: 19 juni 2024

  • Papesteeg , 4001 WT Tiel. Kadestraal bekend gemeente Tiel, sectie M, nummer 84 (gedeeltelijk). Groot: 25,44 centiare. 

Aan de naastgelegen perceeleigenaren van Papesteeg 80 (familie Kieft-Lobregt). 

Motivering

Gemeente Tiel vindt dat de perceeleigenaren van Papesteeg 80 de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de koop van deze 25,44 m² grond. De kopers hebben tot 2022 middels een huurovereenkomst gebruik gemaakt van deze strook als uitbreiding van de tuin. Met de definitieve verkaveling van de percelen aan de Papesteeg voor de ontwikkeling van onder andere het Veilingterrein, de nieuwe inrit van Van Kempen Koudetechniek en de rotonde aan de Papesteeg, blijft er een smalle strook van maximaal 1.25m breed over. De gemeente is voornemens om deze strook te verkopen aan de eigenaren van het naastgelegen perceel als uitbreiding van de tuingrond. 

Als u vragen heeft over deze verkoop dan kunt u per e-mail contact opnemen via gronden@tiel.nl

Vervaltermijn

 Als u het niet eens bent met de voorgenomen verkopen of verhuur, dan kunt u dat kenbaar maken door een krot geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. De termijn hiervoor is binnen 20 kalenderdagen na publicatie op onze gemeentelijke website. Dat is van 19 juni tot en met 9 juli 2024. 

Didam-arrest

De gemeente Tiel geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het ‘Didam-arrest’ van 26 november 2021. Lees meer over deze uitspraak en de consequenties op de website van de rijksoverheidexterne-link-icoon.