Voorgenomen verkoop percelen grond ter plaatse van Het Eek in Tiel

De gemeente Tiel geeft hierbij kennis van haar voornemen tot verkoop van een perceel gelegen tegenover Het Eek 11 in Tiel, kadastraal bekend gemeente Tiel, sectie L, nummer 3156, aan netbeheerder Liander N.V., voor het plaatsen van een transformatorruimte ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening.

Publicatie datum: 6 maart 2024

Motivering

Gemeente Tiel meent dat netbeheerder Liander N.V. de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de koop van deze grond. De beoogde locatie is door partijen geschikt bevonden voor de realisatie van een nieuwe transformatorruimte ten behoeve van het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk.

Als u het niet eens bent met de voorgenomen verkoop, dan dient u dat binnen 20 kalenderdagen na deze publicatie, tot uiterlijk 26 maart 2024, kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Als u vragen heeft over deze beoogde verkoop dan kunt u per e-mail contact opnemen via gronden@tiel.nl.

De gemeente Tiel geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021. Lees meer over deze uitspraak en de consequenties op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.