Vooroverleg

Aanvragen

U vraagt het vooroverleg aan voordat u een vergunningaanvraag doet. 

Ga naar het digitale Omgevingsloketexterne-link-icoon  en log in. Hiervoor heeft u als inwoner DigiDexterne-link-icoon  en als bedrijf E-herkenning  nodig. Beantwoord alle vragen en kies bij de laatste stap voor ‘Conceptverzoek’.

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag (vooroverleg) schetsplan bedraagt € 250,00. Indien u binnen 6 maanden een omgevingsvergunning aanvraagt, dan worden deze kosten niet in rekening gebracht. 

Algemene vragen

Voor algemene vragen over bouwen kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket van de gemeente Tiel.

Het Omgevingsloket is op maandagochtend en donderdagochtend telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0344 - 637 167. Zij helpen u graag met uw vragen en kunnen u adviseren. U kunt uw vragen ook mailen naar omgevingsloket@tiel.nl.