Voortgang en planning

Planning  2024

Genoemde data zijn onder voorbehoud. Zodra de data vast staan communiceren we daarover.

Planning  2023

 • Op 1 februari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd over de onderzoeksresultaten en het participatieproces. U kunt de vergadering van de informatieve commissie terugkijkenexterne-link-icoon.
 • De gemeenteraad heeft op 31 mei 2023 een motieexterne-link-icoon aangenomen dat, als variant op het nulplusalternatief, een extra alternatief onderzocht moet worden waarin de Provinciale weg naar 2x2 banen gaat. Dit is het zogenaamde alternatief 1b. In de informatieve commissie van 6 september 2023externe-link-icoon is dit alternatief besproken.
 • Naar aanleiding van de resultaten uit de informatieve commissie van 6 september 2023externe-link-icoon, wordt de komende maanden het onderzoek naar alternatief 1b compleet gemaakt.
 • Eerste helft 2024: op basis van de zienswijzen en de onderzoeksresultaten besluit het college welk alternatief zij voorlegt aan het gemeenteraad. De gemeenteraad beslist welk tracé we verder gaan uitwerken. 
 • Vanaf 2024: opstellen en vaststellen omgevingsplan en beslissing over investering
 • Na 2030: start aanleg nieuwe weg

Planning 2022

 • In de periode van half 2022 tot en met half 2023 hebben we de tracés die in de Notitie Reikwijdte en detail (NRD)externe-link-icoon staan, onderzocht op haalbaarheid en effecten op de omgeving en vergelijken die onderling. We hebben hierbij gekeken naar onder andere geluid, verkeer, cultuurhistorie en meer.
 • Daarnaast hebben we de mogelijkheden om de nieuwe weg in te richten als 60 km of 80 km weg beoordeeld. En onderzocht hoe we de nieuwe weg het beste aan kunnen laten sluiten op de A15 bij Wadenoijen en/of Est.
 • Op 15 juni 2022 is het onderzoeksplanexterne-link-icoon gepresenteerd aan de raad. U kunt de presentatie terugkijkenexterne-link-icoon.

Participatie

In deze fase betrekken we omwonenden en andere belanghebbenden nauw bij het proces. Dat doen we onder andere met zogenaamde adviestafels. Met deze adviestafels bieden we direct belanghebbenden de mogelijkheid om mee te denken. 

Planning 2021

Naar aanleiding van de zienswijzen zijn de volgende wijzigingen opgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD):

 • Er is een extra alternatief voor een nieuwe weg toegevoegd, namelijk een zuidelijke weg over de Ophemertsestraat en Nieuweweg.
 • Recreatie is toegevoegd onder het beoordelingscriterium Ruimtegebruik.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Osman Sancak, projectleider.
Telefoon 0344 - 63 73 35, E-mail osancak@tiel.nl