Wat hebben we al gedaan?

Startnota Typisch Tiel
Om te beginnen hebben we in de startnota Typisch Tiel vastgelegd wat de stand van zaken nu is. Deze startnota (zie onder documenten) is het resultaat van vele gesprekken met inwoners, bezoekers, ambtenaren en de politiek. Tijdens deze gesprekken is gezocht naar datgene wat kenmerkend is voor Tiel. De startnota vormt het vertrekpunt voor de volgende fase.

Maand van de Toekomst
Op basis van Typisch Tiel zijn we in januari 2023 verder in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit deden we tijdens de zogenaamde ‘Maand van de Toekomst’. We gingen op bezoek bij maatschappelijke organisaties, bezochten verschillende activiteiten van inwoners en spraken mensen op straat aan.

De vragen ‘Waar ben je trots op als je aan de gemeente Tiel denkt?’ en ‘Wat zou volgens jou de gemeente Tiel nog mooier, beter of gezonder maken?’ stonden centraal. Dat leverde honderden interessante, verrassende en waardevolle reacties op. Daarnaast konden inwoners digitaal – via een interactieve plattegrond van de gemeente – een kwaliteit of een aandachtspunt in hun wijk ‘prikken’.

VisieCafés
Tijdens de VisieCafés op 4, 12 en 18 april 2023 hebben we samen met inwoners en maatschappelijke organisaties ingezoomd op wat we in de ‘Maand van de Toekomst’ hebben opgehaald. We zijn verder in gesprek gegaan over de thema’s die zij belangrijk vinden.