Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

Gaat u een nieuw huis of bedrijfspand bouwen? Dan krijgt u te maken met de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb). Deze wet zorgt voor meer toezicht en controle voor, tijdens en na de bouw. U leest er alles over in het digitale Omgevingsloket.

Belangrijk

Met de Omgevingswet  zijn de bouwregels verandert. De bouwvergunning bestaat voortaan uit twee delen: ruimtelijk en technisch bouwen. 

Ruimtelijk bouwen gaat over of u op een bepaalde plek mag bouwen. De regels hiervoor staan in het omgevingsplan . Bij technisch bouwen wordt gekeken naar eisen op het gebied van bijvoorbeeld brandveiligheid, fundering of energieverbruik.

Met de komst van de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) toetst de gemeente geen (bouw)plannen meer voor bouwwerken met een laag risico (gevolgklasse I). Dit doet de kwaliteitsborger, een onafhankelijke controleur die de bouw begeleidt en die u zelf moet regelen.

Vragen

Heeft u vragen over de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) en wat dit betekent voor uw (bouw)plannen? Neem contact op met het Omgevingsloket van de gemeente Tiel.

Het Omgevingsloket is op maandagochtend en donderdagochtend telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0344 - 637 167. Zij helpen u graag met uw vragen en kunnen u adviseren. U kunt uw vragen ook mailen naar omgevingsloket@tiel.nl.