Wmo voorzieningen

We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en langer meedoen in de maatschappij. Ook ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Als u hulp nodig heeft, zoeken wij samen met u naar de beste oplossing. We kijken daarbij eerst naar wat u zelf nog lukt, eventueel met ondersteuning van uw omgeving. Met familie, vrienden, buren of collega's.

De Wmo consulent gaat met u in gesprek en bekijkt samen met u wat de beste oplossing is. Dit is maatwerk en voor iedereen anders.

Een maatwerkvoorziening kan zijn:

 • begeleiding
 • huishoudelijke ondersteuning
 • vervoer
 • een rolstoel
 • woonvoorzieningen (zoals een aanpassing van uw woning, traplift of douchestoel)
 • kortdurend verblijf

Misschien heeft u nog informatie die van belang is voor uw aanvraag. Stuurt u deze dan mee met uw aanvraag. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Medische gegevens
 • Ondersteuningsplan
 • Plan voor een Persoons Gebonden Budget (PGB)
 • Evaluatieformulier van het zorgplan

Binnen 8 weken krijgt u antwoord op uw aanvraag. Daarna kan het nog enkele weken duren voordat u de maatwerkvoorziening krijgt.

U betaalt mee aan uw maatwerkvoorziening. Dit noemen we de eigen bijdrage Wmo. De hoogte is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maar bedraagt per huishouden maximaal €17,50 per 4 weken.

Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u kijken onder aanvullende informatie.

WWZ-loket

Bent u op zoek naar meer informatie, concrete tips of organisaties die u kunnen helpen? Kijk dan op de website https://wonenwelzijnenzorg.tiel.nl.

Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

Lukt het u niet om het formulier in te vullen? Heeft u niemand in uw omgeving die u daarbij kan helpen? Neemt u dan contact op met de cliëntondersteuning van stichting MEE. Een cliëntondersteuner helpt u met het goed onder woorden brengen van uw vraag en uw situatie. De cliëntondersteuner kan ook bij het gesprek met de consulent zijn. Deze cliëntondersteuning is gratis. Stichting MEE is bereikbaar op 088-6330000 of via teamvolwassenentiel@meegeldersepoort.nl.

Eigen bijdrage Wmo

Krijgt u een voorziening vanuit de Wmo? Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een aanpassing aan de woning of dagbesteding? Dan betaalt u vaak een eigen bijdrage.

Voor welke voorziening betaalt u een eigen bijdrage?

U betaalt de eigen bijdrage voor alle voorzieningen vanuit de Wmo, behalve voor rolstoelen en voor hulpmiddelen voor kinderen tot 18 jaar. Krijgt u een persoonsgebonden budget (PGB)? Dan betaalt u de eigen bijdrage ook.

Hoeveel moet u betalen?

Als uw gevraagde ondersteuning en/of hulpmiddel(en) wordt toegekend betaalt u een eigen bijdrage. Dit is per huishouden maximaal € 17,50 per 4 weken. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor informatie neemt u contact op met het Centraal Administratie Kantoor (CAK) of 0800-1925.

Hoe lang moet u de eigen bijdrage betalen?

U betaalt de eigen bijdrage zolang u de voorziening hebt. Maar in totaal betaalt u nooit meer dan de prijs die de gemeente betaalt voor de voorziening.

Kunt u zelf uitrekenen hoe hoog uw eigen bijdrage wordt?

Ja, u kunt zelf uitrekenen wat uw eigen bijdrage wordt. Hiervoor hebt u nodig:

 • Uw verzamelinkomen en vermogen
 • De prijs van uw voorziening. U kunt dit navragen bij uw consulent

Bel dan het CAK via het gratis telefoonnummer 0800-1925. Of gebruik de eigen bijdrage rekenhulp van het CAK.

Wanneer moet u de eigen bijdrage betalen?

U krijgt van het CAK eerst een aparte brief (dit heet beschikking). Daarna stuurt het CAK u een rekening. Dat kan even duren, want het CAK berekent uw eigen bijdrage achteraf, na afloop van een zorgperiode. Wacht met betalen tot u de rekening heeft. Daar staat precies op hoe u kunt betalen.

Kunt u een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage?

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen. In bijzondere situaties kan de gemeente helpen met bijzondere bijstand.

Moet u dubbel betalen als u meer voorzieningen krijgt?

Nee, dat hoeft niet. U betaalt nooit meer dan uw maximale eigen bijdrage, ook als u meer voorzieningen krijgt. De maximale bijdrage is het bedrag dat u maximaal moet betalen per periode van 4 weken. Het CAK berekent dit bedrag met uw inkomen en vermogen.

U hebt een hoog inkomen en veel vermogen. Kunt u dan toch een voorziening krijgen?

Ja. De gemeente helpt u als dat nodig is. Ook als u een hoog inkomen of veel spaargeld heeft. Uw eigen bijdrage is dan vaak wel hoger dan wanneer u een laag inkomen en geen spaargeld heeft. Soms is het voordeliger als u de maatwerkvoorziening zelf koopt.

Mag u de eigen bijdrage uit uw PGB betalen?

Nee, u mag de eigen bijdrage niet uit uw PGB betalen.

Kunt u in bezwaar gaan tegen de hoogte van de eigen bijdrage?

Ja, u kunt via de website van het CAK bezwaar maken tegen het besluit.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over de eigen bijdrage? Op de website van het CAK vindt u veel informatie. U kunt het CAK ook bellen. Het gratis nummer is 0800-1925. Hebt u andere vragen? Neem dan contact op met uw consulent bij de gemeente, telefoon 0344-637111.