Wmo voorzieningen

We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en langer meedoen in de maatschappij. Ook ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken, gehandicapten of mensen met psychische problemen.

Hoe werkt het?

Als u hulp nodig heeft, zoeken wij samen met u naar de beste oplossing. We kijken daarbij eerst naar wat u zelf nog lukt, eventueel met ondersteuning van uw omgeving. Met familie, vrienden, buren of collega's.

De Wmo consulent gaat met u in gesprek en bekijkt samen met u wat de beste oplossing is. Dit is maatwerk en voor iedereen anders.

Een maatwerkvoorziening kan zijn:

  • begeleiding
  • huishoudelijke ondersteuning
  • vervoer
  • een rolstoel
  • woonvoorzieningen (zoals een aanpassing van uw woning, traplift of douchestoel)
  • kortdurend verblijf

Misschien heeft u nog informatie die van belang is voor uw aanvraag. Stuurt u deze dan mee met uw aanvraag. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Medische gegevens
  • Ondersteuningsplan
  • Plan voor een Persoons Gebonden Budget (PGB)
  • Evaluatieformulier van het zorgplan

Binnen 8 weken krijgt u antwoord op uw aanvraag. Daarna kan het nog enkele weken duren voordat u de maatwerkvoorziening krijgt.

Kosten

U betaalt mee aan uw maatwerkvoorziening. Dit noemen we de eigen bijdrage Wmo. De hoogte is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maar bedraagt per huishouden maximaal €20,60 per maand (per 1-1-2024). Dit is een landelijk vastgesteld bedrag.

Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u kijken onder aanvullende informatie.

Aanvullende informatie

WWZ-loket

Bent u op zoek naar meer informatie, concrete tips of organisaties die u kunnen helpen? Kijk dan op de website wonenwelzijnenzorg.tiel.nlexterne-link-icoon.

Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

Lukt het u niet om het formulier in te vullen? Heeft u niemand in uw omgeving die u daarbij kan helpen? Neem dan contact op met de cliëntondersteuning van stichting MEE. Een cliëntondersteuner helpt u met het goed onder woorden brengen van uw vraag en uw situatie. De cliëntondersteuner kan ook bij het gesprek met de consulent zijn. Deze cliëntondersteuning is gratis. Stichting MEE is bereikbaar op 088 - 633 0000 of via teamvolwassenentiel@meegeldersepoort.nl.

Eigen bijdrage Wmo

Krijgt u een voorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een aanpassing aan de woning of dagbesteding? Dan betaalt u vaak een eigen bijdrage.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Sociale Poort, telefoon 0344 - 637 220 (openingstijden). Of u stuurt een e-mail naar socialepoort@tiel.nl.

Veelgestelde vragen

U betaalt de eigen bijdrage voor alle Wmo voorzieningen, behalve voor rolstoelen en hulpmiddelen voor kinderen tot 18 jaar. Krijgt u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan betaalt u de eigen bijdrage ook.

Als u een Wmo voorziening of pgb krijgt, dan betaalt u een eigen bijdrage. Dit is per huishouden maximaal € 20,60 per maand. U krijgt de rekening voor de eigen bijdrage van het CAK.

U betaalt de eigen bijdrage zolang u de voorziening heeft. Maar in totaal betaalt u nooit meer dan de prijs die de gemeente betaalt voor de voorziening.

U krijgt van het CAK eerst een aparte brief (dit heet beschikking). Daarna stuurt het CAK u een rekening. Daarmee betaalt u de eigen bijdrage.

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen. In bijzondere situaties kan de gemeente helpen met bijzondere bijstand. Heeft u een zorgverzekering bij Menzis via de gemeente (Gemeentepolis), dan kunt u ook een vergoeding krijgen.

Nee, dat hoeft niet. U betaalt nooit meer dan uw maximale eigen bijdrage, ook als u meer voorzieningen krijgt. De maximale bijdrage is het bedrag dat u maximaal moet betalen per maand.

Nee, de pgb is alleen bedoeld om ondersteuning of hulpmiddelen in te kopen.

Wilt u de rekeningen liever in delen betalen? Geen probleem. Neem contact op met het CAK en vraag een betalingsregeling aan. Voor een betalingsregeling hoeft u niet extra te betalen.