Begroting subsidie en bijzondere incidentele subsidie

Past uw activiteit nergens bij? Dan kunt u in sommige gevallen een aanvraag doen voor een bijzondere incidentele subsidie.

Begrotingssubsidies

Alleen organisaties die op naam in de begroting van de gemeente zijn opgenomen of worden opgenomen, kunnen een 'begrotingspost subsidie' aanvragen.

Dit gebeurt altijd in overleg met de gemeente. In november stelt de gemeenteraad de begroting voor het komende jaar vast. Dan wordt definitief bekend welk bedrag voor uw organisatie in de begroting is opgenomen.

U gebruikt voor de aanvraag van een begrotingssubsidie het webformulier op de pagina. In het formulier leest u welke stukken u moet aanleveren. Dit is afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat u aanvraagt.

Bijzondere incidentele subsidies

De gemeente Tiel heeft verschillende deelverordeningenexterne-link-icoon. Als u subsidie wil aanvragen moet u kiezen bij welke deelverordening uw activiteit het beste past. 

Past uw activiteit nergens bij? Dan kunt u in sommige gevallen een aanvraag doen voor een bijzondere incidentele subsidie. U gebruikt hiervoor het online formulierexterne-link-icoon op deze pagina. In het formulier leest u welke stukken u moet aanleveren. Dit is afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat u aanvraagt.