Begroting subsidie en bijzondere incidentele subsidie

Staat op deze pagina of op de algemene pagina niet de informatie die u zoekt? Neem dan contact op via subsidies@tiel.nl.

Bij deze subsidies hanteren wij de regels uit de Algemene subsidieverordening Tiel 2020.

Alleen organisaties die op naam in de begroting van de gemeente zijn opgenomen of zullen worden opgenomen kunnen een 'begrotingspost subsidie' aanvragen. Dit gebeurt altijd in overleg met de gemeente. In november stelt de gemeenteraad de begroting voor het komende jaar vast. Dan wordt definitief bekend welk bedrag voor uw organisatie in de begroting is opgenomen.

U gebruikt voor de aanvraag van een begrotingssubsidie het onderstaande formulier. In het formulier leest u welke stukken u moet aanleveren. Dit is afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat u aanvraagt.

De gemeente Tiel heeft verschillende deelverordeningen. Als u subsidie wil aanvragen moet u kiezen bij welke deelverordening uw activiteit het beste past. Bekijk de spelregels volgende deelverordeningen

Past uw activiteit nergens bij? Dan kunt u in sommige gevallen een aanvraag doen voor een bijzondere incidentele subsidie.

U gebruikt daarvoor het onderstaande formulier. In het formulier leest u welke stukken u moet aanleveren. Dit is afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat u aanvraagt.