Bestemmingsplan

Om de woningen te bouwen is eerst nog een verandering van het bestemmingsplan nodig. Het gaat om kleine aanpassingen. Het huidige bestemmingsplan biedt al de mogelijkheid om woningen te bouwen. In vier bouwblokken met een maximale bouwhoogte van 25 meter.

Sinds 20 september 2023 ligt het nieuwe ontwerpbestemmingsplan ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.