Bleekveld

De gemeente Tiel wil de entree van de binnenstad bij de Westluidense Poort allure geven. Met de bouw van Zinder en de aanleg van het stadpark is hier al voor een groot deel invulling aan gegeven. Met de bouw van een aantal fraaie nieuwbouwwoningen op het parkeerterrein Bleekveld wordt de Westluidense Poort nog een stuk mooier. Als het zou lukken om ook een bioscoop te vestigen in de voormalige bibliotheek aan de Koninginnestraat is de gewenste culturele poort van de binnenstad compleet.

Nieuwbouw

Door ontwikkelaar Slokker B.V. is een bouwplan ontwikkeld voor nieuwbouw van woningen op het parkeerterrein Bleekveld. Het onderstaande plaatje geeft hiervan een impressie. Het is de bedoeling in 2022 het bestemmingsplan in procedure te brengen en in 2023 te starten met de bouw. 

Parkeren

Door de bouw van woningen verdwijnt het parkeerterrein Bleekveld. Voor de vergunninghouders die daar nu parkeren zoeken we een geschikte oplossing. Daarvoor moeten we de regels voor het vergunningparkeren in en rond de binnenstad aanpassen.

We streven ernaar om de nieuwe regels per 1 januari 2023 in te laten gaan, tegelijk met de start van het nieuwe vergunningenjaar. Vooraf zullen we de betreffende vergunninghouders informeren over wat dit voor hen gaat betekenen.

Archeologie

Het Bleekveld ligt in de binnenstad. Tiel was 1000 jaar geleden een van de oudste en belangrijkste handelssteden van ons land. De meeste handel ging via het water. Dit is de tijd waarin ook Vikingen in Tiel rondliepen.

Onze oudste geschiedenis ligt nog bijna helemaal verborgen in de grond. Het Bleekveld is een goede plek om er naar te zoeken.

Jarenlang is het Bleekveld een parkeerplaats geweest. Vanaf 2023 komen er huizen. In oktober 2022 hebben we nog één keer de kans om onder het Bleekveld te kijken. Welke schatten zullen daar nog liggen? We willen de inwoners en bezoekers van Tiel de unieke kans geven om zelf mee te graven. Zo kunnen ze het verhaal van Tiel ontdekken. Interesse, schrijf je in om een dagje mee te graven! Of kom naar de Open Dag op zaterdag 29 oktober. Kijk op www.oudheidkamer-tiel.nl voor de actuele informatie over de opgraving.

Wat denken we te vinden?

Opgravingen in de binnenstad zijn zeldzaam. We weten dus nog niet veel van hoe Tiel er honderden jaren terug uitzag. We denken dat de stad Tiel duizend jaar geleden drie wijken had. Een wijk waar de rijke en machtige mensen woonden. Een wijk met de handel en de havens. En een “woonwijk” met huizen en boerderijen. Die woonwijk ligt deels onder het Bleekveld. Deze opgraving helpt om te kijken wie er nu in die woonwijk woonden. Hoe leefden ze? Of misschien komen we er wel achter dat het idee van wijken helemaal niet klopt.

Tijdens de opgraving kan op een deel van het parkeerterrein nog geparkeerd worden.

Bioscoop

Op dit moment wordt de haalbaarheid van een bioscoop met restaurant aan de Koninginnestraat onderzocht door ontwikkelaar Dunavast b.v. De gemeente heeft hierover een intentieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met:

Ze zijn allemaal telefonisch bereikbaar via het algemene nummer: 0344 - 63 71 11