Buitengebied – Streeckerij de Betuwe

Publicatiedatum: 
23 jun 2020
Het bestemmingsplan Buitengebied – Streeckerij De Betuwe gaat over enkele agrarische percelen aan de Overlaat, bij de afrit Wadenoijen van de A15.

Aanleiding                            

Er is een plan ontwikkeld voor een dagrecreatieve voorziening rond de streekproducten van de regio, genaamd Streeckerij De Betuwe. Er komen indoor en outdoor speelmogelijkheden, met educatieve activiteiten rondom het thema 'fruit', zoals een miniveiling, elektrische tractortjes, een klimparcours en een treintje in de boomgaard, en een waterspeelplaats. Daarnaast komen er enkele ondersteunende horecavoorzieningen en verkooppunten. Voor de realisatie van het plan moet het geldende bestemmingsplan worden gewijzigd.

Procedure tot nu toe

Om het plan mogelijk te maken is een ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied – Streeckerij De Betuwe’ gemaakt. Dit ontwerp bestemmingsplan heeft van 25 juni tot en met 5 augustus 2020 ter inzage gelegen. In deze periode zijn 12 zienswijzen ontvangen.

Bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad

Op 20 januari 2021 heeft de raad het bestemmingsplan ‘Buitengebied – Streeckerij De Betuwe’ vastgesteld. Daarbij heeft de raad besloten om een deel van de zienswijzen gegrond te verklaren, en een deel ongegrond. De raad heeft bij de vaststelling ook besloten om het bestemmingsplan op enkele onderdelen te wijzigen.

Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit hebben van 4 maart t/m 14 april 2021 ter inzage gelegen. In die periode is door enkele partijen beroep tegen het plan ingesteld bij de Raad van State. Ook is een schorsingsverzoek ingediend, dat echter door de Raad van State niet is toegekend.

Bestemmingsplan is geldig, beroep bij Raad van State loopt nog

Omdat het schorsingsverzoek niet is toegekend is het bestemmingsplan Buitengebied – Streeckerij De Betuwe vanaf 15 april 2021 geldig. Aanvragen voor vergunningen moeten nu worden getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk, omdat de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan over de ingediende beroepen.

Meer informatie

Op www.tiel.nl/projecten, vindt u meer informatie over het project Streeckerij de Betuwe en de voorbereiding van het plan.

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket via nummer 0344 - 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen: omgevingsloket@tiel.nl.

Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Via ‘Plannen zoeken’, zoekt u op plannaam “Buitengebied – Streeckerij De Betuwe’ of plannummer ‘NL.IMRO.0281.BP00043-va01’. U vindt dan het bestemmingsplan.