Buitengebied – Streeckerij de Betuwe

Publicatiedatum: 
23 jun 2020
Het bestemmingsplan Buitengebied – Streeckerij De Betuwe gaat over enkele agrarische percelen aan de Overlaat, bij de afrit Wadenoijen van de A15.

locatie bestemmingsplan buitengebied - Streeckerij de Betuwe
Aanleiding                            

Er is een plan ontwikkeld voor een dagrecreatieve voorziening rond de streekproducten van de regio, genaamd Streeckerij De Betuwe. Er komen indoor en outdoor speelmogelijkheden, met educatieve activiteiten rondom het thema 'fruit', zoals een miniveiling, elektrische tractortjes, een klimparcours en een treintje in de boomgaard, en een waterspeelplaats. Daarnaast komen er enkele ondersteunende horecavoorzieningen en verkooppunten. Voor de realisatie van het plan moet het geldende bestemmingsplan worden gewijzigd.

Procedure tot nu toe

Om het plan mogelijk te maken is een ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied – Streeckerij De Betuwe’ gemaakt. Dit ontwerp bestemmingsplan heeft van 25 juni tot en met 5 augustus 2020 ter inzage gelegen. In deze periode zijn 12 zienswijzen ontvangen.

Bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad

Op 20 januari 2021 heeft de raad het bestemmingsplan ‘Buitengebied – Streeckerij De Betuwe’ vastgesteld. Daarbij heeft de raad besloten om een deel van de zienswijzen gegrond te verklaren, en een deel ongegrond. De raad heeft bij de vaststelling ook besloten om het bestemmingsplan op een aantal onderdelen aan te passen.

Bestemmingsplan en raadsbesluit ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen van 4 maart t/m 14 april 2021 ter inzage. Het is mogelijk om het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit door te kijken bij het Omgevingsloket op het stadhuis, Achterweg 2 te Tiel.

In het vaststellingsbesluit ziet u welke zienswijzen door de raad gegrond of ongegrond zijn verklaard. In het onderdeel ‘Advies zienswijzen bestemmingsplan – Streeckerij De Betuwe’ van dat besluit staan alle zienswijzen. Bij elk punt staat of de zienswijze gegrond of ongegrond is. Ook staat daar of er wat aan het bestemmingsplan aangepast moet worden.

Beroep bij de Raad van State

De personen die in de periode 25 juni - 5 augustus 2020 een zienswijze hebben ingediend en die ‘belanghebbend’ zijn kunnen beroep instellen bij de Raad van State. Daarnaast kan iedereen die belanghebbend is beroep instellen tegen de onderdelen die bij de vaststelling zijn gewijzigd. Dat kan van 4 maart t/m 14 april 2021. Een beroepsschrift voor de Raad van State stuurt u naar:

  • Raad van State, t.a.v. Afdeling Bestuursrechtspraak
    Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Daarnaast is het mogelijk om in dezelfde periode een verzoek om voorlopige voorziening (=schorsingsverzoek, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt) in te dienen. Dit moet u sturen naar de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 15 april 2021. Als niemand beroep heeft ingesteld en ook geen schorsingsverzoek heeft ingediend is het bestemmingsplan dan ook onherroepelijk. Is er wel een schorsingsverzoek ingediend? Dan treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat de Raad van State op het verzoek beslist.

Meer informatie

Op www.tiel.nl/projecten, vindt u meer informatie over het project Streeckerij de Betuwe en de voorbereiding van het plan.

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket via nummer 0344 - 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen: omgevingsloket@tiel.nl.

Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Via ‘Plannen zoeken’, zoekt u op plannaam “Buitengebied – Streeckerij De Betuwe’ of plannummer ‘NL.IMRO.0281.BP00043-va01’. U vindt dan het bestemmingsplan.