Links een flat en rechts een Cruyff Court met twee fietsen ernaast

Buitenkans voor spelen in de Hertogenwijk

17 mei 2024
Nieuws

De Hertogenwijk in Tiel krijgt de Buitenkans om meer kinderen aan het spelen en bewegen te krijgen. Tiel mag meedoen aan dit initiatief van de Buitenspeelcoalitie.Met de ondersteuning van deze organisatie en een cofinanciering van maximaal €55.000 kan de gemeente aan de slag om kinderen de speelkansen te bieden die ze verdienen.

De Buitenspeelcoalitieis een samenwerkingsverband van de Cruyff Foundation, Krajicek Foundation, Jantje Beton, Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen ondersteund door het Ministerie van VWS. Met initiatieven als de Buitenkans ondersteunen zij de mogelijkheden voor buitenspelen omdat dit essentieel is voor de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen.

Wethouder Frank Groen is bijzonder verheugd dat de aanvraag van Tiel door de organisatie is gehonoreerd. “De Hertogenwijk is een prachtige wijk maar wel met een relatief lage sociaal economische status”, zegt hij. “Dat betekent dat je als samenleving wat extra moet doen om kinderen er dezelfde kansen te geven. Heel praktisch: als je met een heel gezin in een klein appartement op vier hoog woont, dan wordt de kwaliteit van voorzieningen in de openbare ruimte extra belangrijk. Een project als de Buitenkans stelt ons in staat om iets extra’s te doen.”

Luisteren naar inwoners

Goede speelgelegenheid maken is niet mogelijk zonder te luisteren naar de buurtbewoners en dan met name de kinderen. Via gesprekken met hen, de ouders, andere buurtbewoners en betrokkenen zoekt de werkgroep naar de mooiste kansen en maakt deze concreet. Het ligt voor de hand dat er daarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar het speel- en recreatieterrein aan de Hertog Arnoldstraat.

Dit terrein moest op de schop voor de dijkversterking. Nu die op deze locatie bijna is afgerond, worden er plannen gemaakt voor het herinrichten van het groen en de voorzieningen op deze populaire plek. Hiervoor is al een behoorlijk budget ter compensatie beschikbaar vanuit het waterschap. Samen met de Buitenkans kan er echt iets heel moois van gemaakt worden.

In Tiel zijn ouders en andere inwoners sowieso nauw betrokken bij de speelvoorzieningen en het beheer daarvan via de stichting Tiel Speelt. De Rotary Club Tiel ontfermt zich over een aantal speelplekken in Tiel West, waaronder die aan de Hertog Arnoldstraat. 

Naast de Rotary hebben zich ook al een aantal andere belangstellenden gemeld om mee te denken over de nieuwe speelplek in de Hertogenwijk. Wilt u hier ook over meedenken? Neem dan contact op met mevrouw Annika Maan, e-mail amaan@tiel.nl, telefoon 0344 - 63 73 13.