Buurtpreventie

Woont u in een omgeving waar u regelmatig te maken hebt met inbraak, vandalisme en vernielingen? En wilt u hier samen met buurtbewoners, politie en gemeente iets aan doen? Dan kan buurtpreventie een oplossing zijn.

U komt het steeds vaker tegen, de bordjes waarop staat 'Attentie Buurtpreventie'. Buurtpreventie kost u niet veel moeite, maar het kan wel heel wat opleveren: een gezelliger, veiliger en rustiger buurt!

Voor meer informatie over buurtpreventie kunt u het document 'Wat is buurtpreventie?' raadplegen. Voor meer informatie over het opzetten van een buurtpreventie kunt u het document 'Hoe zet ik een buurtpreventie op?' raadplegen. Start u in overleg met de gemeente Tiel een buurtpreventie, dan zorgt de gemeente onder andere voor buurtpreventieborden.

Buurtpreventie starten?

Denkt u een buurtpreventie te kunnen starten? Neem dan contact op met via veiligheid@tiel.nl of via telefoonnummer 0344 - 637 111.

Melden of bespreken?

Komt u iets tegen in uw buurt waar u graag melding van zou willen maken? Dan vindt u hieronder een lijstje met de belangrijkste links.

  • Ziet u een kapotte lamp, losliggende tegels of ervaart u andere problemen in de openbare ruimte, dan kunt u dit melden bij de Bel & Herstellijn. De Bel & Herstellijn is een centraal meldpunt voor ongemakken en ergernissen in de directe woon- en werkomgeving.
  • Wilt u in contact komen met uw wijkagent? Op de website van de politie vindt u een overzicht met de wijkagenten die in de gemeente Tiel werkzaam zijn.
  • De activiteiten van de Tielse politie zijn ook te volgen via hun facebookpagina.
  • Wilt u in contact komen met de buitengewoon opsporingsambtenaar in uw wijk? Dan kunt u op de site van Avri vinden wie dit is en ook wat ze doen.

Huidige buurtpreventies

Wilt u meer weten over de buurtpreventie in uw buurt? Dan kunt u contact opnemen met de buurtcoördinator. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met een buurtcoördinator als u concreet wilt weten wat deze functie inhoudt en hoeveel tijd het kost.