Energietoeslag

De energietoeslag 2023 is een eenmalige vergoeding van €800,- voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Veel producten en diensten zijn de afgelopen jaren veel duurder geworden. Dat geldt bijvoorbeeld voor eten, het openbaar vervoer en energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening te betalen. De energietoeslag kan hierbij helpen.

Aanvragen

We hebben zoveel mogelijk inwoners van wie wij wisten dat ze in 2023 (ook) recht hadden op energietoeslag, automatisch energietoeslag uitbetaald. Voldoet u aan de voorwaarden, maar heeft u de toeslag niet automatisch gekregen? U kunt dit op 4 manieren regelen.

Energie besparen

Voor gratis advies en/of hulp om energie te besparen kunt u contact opnemen met het Energieloket Tielexterne-link-icoon

Hulp nodig bij uw geldzaken?

Maakt u zich zorgen over uw financiële situatie? Blijf er niet mee rondlopen. Op www.geldfit.nlexterne-link-icoon kunt u een gratis test doen. Op basis van uw antwoorden krijgt u direct een persoonlijk advies. 

Heeft u moeite om uw energie rekening te betalen? Dan kan Energie Vitaalexterne-link-icoon u misschien helpen.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact op met de Sociale Poort via (0344) 637 220. U kunt ook mailen naar schuldhulpverlening@tiel.nl.

Veelgestelde vragen

Energietoeslag 2023

Dit is een eenmalig bedrag van € 800,- netto per huishouden.

De energietoeslag is in 2023 lager dan in 2022. Dit kwam omdat een gedeelte van het budget dat wij hadden ontvangen, was toegevoegd aan het budget van vorig jaar. Dit hadden we gedaan zodat we iedereen die de toeslag in 2022 had ontvangen, in januari 2023 al € 500,- konden betalen. Sommige gemeenten hadden in 2023 nog geen extra betaling gedaan. Het kon dus zijn dat andere gemeenten nog wel € 1.300,- kunnen betalen.

In Tiel bedroeg de energietoeslag in 2023 € 800,-. Dit gold ook voor inwoners die eerder nog geen energietoeslag hebben ontvangen.

U heeft recht op de energietoeslag als u:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • In de gemeente Tiel woont; en
  • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • Een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag op de datum van de aanvraag. Let op, het gaan om het inkomen van uw hele huishouden.
  • Een lager besteedbaar inkomen heeft omdat u in een minnelijke of wettelijke schuldregeling bent opgenomen
Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand€ 1.386,95€ 1.547,74
Samenwonend/getrouwd€ 1.981,34€ 2.101,70

U heeft géén recht op de energietoeslag als u:

  • 18, 19 of 20 jaar bent
  • U student bent en studiefinanciering ontvangt
  • U in een instelling woont
  • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft

Iedereen die aan de voorwaarden voldoen die al bekend zijn bij de gemeente, hebben automatisch de betaling ontvangen. Wie denkt aan de voorwaarden te voldoen, maar nog niets heeft gehad, kan het nu aanvragen. 

Dat kan vanaf 20 november 2023.

Ja, u krijgt altijd een beschikking.

Als u de toeslag automatisch heeft gekregen, sturen wij u een beschikking nadat wij het bedrag hebben overgemaakt. Als u de toeslag heeft aangevraagd, dan krijgt u binnen acht weken een beschikking waarin staat of u de toeslag wel of niet krijgt.

 U kunt dit op 4 manieren regelen.

Uw aanvraag moet uiterlijk 30 juni 2024 bij ons binnen zijn.

Als uw inkomen (net) boven de norm is, krijgt u geen energietoeslag. Komt u in de problemen door een hogere energierekening? Neem dan contact op met de Sociale Poort via telefoonnummer 0344-637220 of mail naar socialepoort@tiel.nl

Nee, de energietoeslag is een eenmalige toeslag.

Het is een netto bedrag.

Heeft u energietoeslag gekregen maar twijfelt u of u hier wel recht op heeft? Neem dan contact op met de Sociale Poort via telefoonnummer 0344-637220 of mail naar socialepoort@tiel.nl

Laat het bedrag in de tussentijd op uw rekening staan. Als blijkt dat u inderdaad geen recht heeft op de toeslag, bent u verplicht deze aan ons terug te betalen

Heeft u een andere vraag over de energietoeslag? Stuur dan een e-mail naar bijzonderebijstand@tiel.nl.

Bezwaar

Bent u het niet eens met ons besluit? Neem dan eerst contact met ons op. Uw contactpersoon kan het besluit uitleggen. Bent u het na onze uitleg nog steeds niet met het besluit eens? Dan kunt u bezwaar maken. In de bijlage Niet eens met besluit energietoeslagexterne-link-icoon leest u hoe u dat doet.