winkelstraat met paaltjes in het winkelgebied

Gebiedsverbod opgelegd aan overlastgevende persoon

11 juni 2024
Nieuws

De burgemeester van Tiel heeft een gebiedsverbod opgelegd aan een persoon die meerdere keren de openbare orde in het centrum ernstig heeft verstoord. Eerder aangeboden zorg had deze persoon niet geaccepteerd. Het gebiedsverbod is een maatregel om de overlast in onze stad te stoppen. 

Het gebiedsverbod houdt in dat de betreffende persoon gedurende 3 maanden niet in het centrum van Tiel mag komen. Dit besluit is genomen om de veiligheid en leefbaarheid voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van het centrum te behouden. 

Overlast stoppen

De maatregel is onderdeel van afspraken met zorgpartijen, politie en handhaving met als doel om de overlast van de betreffende persoon te stoppen. Naast het opleggen van een gebiedsverbod vindt de gemeente het belangrijk om verder te kijken dan alleen straffen. Bij personen die overlast veroorzaken, wordt ook gekeken naar hun individuele situatie. Vaak hebben zij zorg en ondersteuning nodig. Het doel is niet alleen om de openbare orde te handhaven, maar ook om oplossingen te vinden die rekening houden met de behoeften van de betrokken persoon. De persoon om wie het hier gaat heeft de zorg die aangeboden was afgeslagen. 

De gemeente blijft aandacht houden voor de overlast in de binnenstad. Het aantal meldingen is in de afgelopen weken toegenomen. De gemeente is blij dat mensen steeds vaker overlast melden bij de gemeente of politie. Wij vragen alle inwoners om alert te blijven. Uw meldingen zijn belangrijk voor het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid in onze stad.

Meld overlast

Ervaart u overlast? Bijvoorbeeld door gebruik van alcohol op straat, rondhangende jeugd of zwervers? 

Meld dit dan bij de handhavers van Avri via de app of via 0345- 585 353 of bij de politie via 0900-8844. 

Meld Misdaad (Anoniem)

Wilt u een melding doen van een signaal van ondermijnende criminaliteit? Dan kunt u terecht bij de politie via 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Een melding kun je ook online doen via de website van Meld Misdaad Anoniem. Jouw tip wordt doorgezet naar de politie, maar jouw gegevens worden niet gedeeld. Voorbeelden zijn: een onverklaarbaar hoog inkomen, veel contant geld, dure aankopen, overlast van drugsgebruikers of -dealers, een sterke wietlucht, afgeplakte ramen, veel aanloop of nachtelijk bezoek of onbekende personen in de buurt.