winkelstraat met paaltjes in het winkelgebied

Gewijzigd bestemmingsplan zorgt voor levendig centrum met een ring van andere functies

31 mei 2024
Nieuws

Een levendig en overzichtelijk winkelhart met daaromheen een schil van andere functies.  Dat is het belangrijkste dat het bestemmingsplan voor de Tielse binnenstad gaat opleveren. Het college heeft het gewijzigde ontwerp bestemmingsplan voor advies aan de raad aangeboden. Ook hebben zij een advies aan de raad gegeven over hoe om te gaan met de bezwaren die waren ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Binnenstad 2023.

Een belangrijk uitgangspunt voor het bestemmingsplan Binnenstad 2023 is het concentreren van winkels, horeca en andere functies. Daardoor blijft in de belangrijkste winkelstraten (Waterstraat, Markt en Voorstad) een levendig winkelhart in stand, en krijgt de horeca een goede plek op het Plein en Korenbeursplein. In enkele straten daaromheen, zoals de Westluidensestraat en een deel van de Weerstraat, kan dan een mix van verschillende andere functies en wonen ontstaan. Ook is in het bestemmingsplan een regeling opgenomen om alleen nieuwe woningen toe te laten die een voldoende kwaliteitsniveau hebben.

Bezwaren en zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan waren 14 bezwaren (zienswijzen) ingediend. Die bezwaren gingen onder andere over de regeling om nog alleen woningen met voldoende kwaliteit toe te laten. Ook waren enkele bezwaren gericht tegen het op bepaalde plaatsen niet opnemen van een bestemming detailhandel, en tegen het geplande woongebouw De Havenmeester op de hoek Echteldsedijk-Havendijk. Burgemeester en wethouders hebben aan de raad een advies gegeven om enkele van de ingediende zienswijzen gegrond te verklaren, en de overige niet gegrond. 

Wijzigingen van het originele bestemmingsplan

Ook adviseren zij om het bestemmingsplan op een aantal punten gewijzigd vast te stellen. Naast de punten waartegen de bezwaren gegrond zijn verklaard, gaat het om enkele verbeteringen en wijzigingen vanuit het ontwerp bestemmingsplan of andere onderdelen die nog aangepast moeten worden.

Volgens planning neemt de gemeenteraad op 3 juli een besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan en het advies over de zienswijzen.