Portret, man met kort grijs krullend haar en een heel kleurrijk bonte blouse

GroenLinks Tiel draagt Jur Marringa voor als kandidaat-wethouder

14 mei 2024
Nieuws

Met het vertrek van wethouder Erika Spil wegens gezondheidsredenen is een vacature ontstaan in het college van B&W van de gemeente Tiel. De Tielse GroenLinks fractie draagt Jur Marringa voor als opvolger van Erika Spil. 

Momenteel is Jur Marringa fractievoorzitter van GroenLinks/PvdA in de gemeente Buren. Ook was hij fractievoorzitter en wethouder in de gemeente Culemborg. 

Benoeming en installatie

Op dit moment wordt de toetsingsprocedure doorlopen, die vooraf gaat aan de benoeming. Deze toetsingsprocedure staat in het kader van de politieke en bestuurlijke integriteit. 

De benoeming van Jur Marringa staat op de agenda tijdens de raadsvergadering van woensdag 29 mei. Bij een meerderheid van stemmen vanuit de gemeenteraad wordt de kandidaat-wethouder officieel door de raad benoemd en is het college weer voltallig. 

Ontheffing van ingezetenschap

Jur Marringa woont in het dorp Zoelen, net buiten Tiel. Dit betekent dat de kandidaat wethouder een ontheffing moet krijgen van de gemeenteraad om buiten Tiel te mogen wonen, een zogeheten ontheffing van ingezetenschap.