Identiteitskaart

Met een identiteitskaart kunt u zich identificeren en reizen. Voor reizen binnen de Europese Unie heeft u een identiteitskaart nodig. Reist u buiten Europa? Dan heeft u een paspoort nodig.

Aanvragen

Voor reizen binnen de Europese Unie heeft u een identiteitskaart nodig. Welke landen precies tot de Europese Unie horen kunt u bekijken op www.rijksoverheid.nlexterne-link-icoon. Een identiteitskaart voor volwassenen is 10 jaar geldig, een identiteitskaart voor kinderen tot 18 jaar is 5 jaar geldig. 

U vraagt een identiteitsbewijs aan bij de gemeente. Uw nieuwe identiteitskaart is in principe na één week klaar. Bij vermissing of diefstal kan dit langer duren.

Wij verwachten extra drukte vanaf maart 2024. Wees daarom op tijd met uw aanvraag. Zo voorkomt u lange wachttijden.

Het aanvragen en afhalen van een identiteitskaart kan alleen op afspraak. U maakt dus twee afspraken: Eén afspraak voor het aanvragen en een tweede afspraak voor het afhalen bij de servicebalie.

Spoedaanvraag

Heeft u uw identiteitsbewijs snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Als u het identiteitsbewijs vóór 12.00 uur aanvraagt, dan kunt u het de volgende werkdag ophalen.

Kosten

Identiteitskaart 2024Prijs
Nederlandse identiteitskaart voor 18 jaar en ouder (10 jaar geldig)€ 75,80
Nederlandse identiteitskaart voor 0 tot en met 17 jaar (5 jaar geldig)€ 40,90
Toeslag bij een spoedaanvraag€ 57,05

Hoe lang duurt het?

Uw nieuwe reisdocument is in principe na één week klaar. Bij vermissing of diefstal kan dit langer duren. Heeft u uw reisdocument eerder nodig? Dan kunt u een spoedaanvraag doen. Als u uw aanvraag doet voor 12.00 uur doet, kunt u het in principe de volgende dag ophalen.

Het nieuwe document moet binnen maximaal 3 maanden worden opgehaald.

Geldigheid

Voor personen vanaf 18 jaar is de Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart) 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar blijft een identiteitskaart 5 jaar geldig. 

Meenemen

  • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Ook reisdocumenten die verlopen zijn.
  • 1 nieuwe pasfoto voor ieder nieuw aan te vragen reisdocument. U heeft de pasfoto maximaal 6 maanden geleden laten maken. Ook voldoet de pasfoto aan de  huidige richtlijnen. Deze richtlijnen vindt u op www.rijksoverheid.nlexterne-link-icoon. Als u twijfelt over uw pasfoto dan kunt u dit navragen bij Publiekszaken.
  • Voor kinderen jonger dan 12 jaar is toestemming van de ouders nodig. 
  • Bij de aanvraag moeten de kosten voor de aanvraag van uw identiteitskaart worden afgerekend.

Zowel bij het aanvragen als het afhalen moet degene voor wie het reisdocument is altijd zelf komen. Gaat het bijvoorbeeld om uw minderjarige kind, ook als dat nog een baby is, moet het kind zowel bij het aanvragen als ophalen meekomen.

Reizen met kinderen

  • Kinderen moeten een eigen reisdocument (een identiteitskaart of paspoort)  hebben en mogen niet meer bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders.
  • Als u met uw kind naar het buitenland reist en u heeft een andere achternaam dan uw kind, hebt u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent of het ouderlijk gezag hebt.
  • Houd bij reizen naar het buitenland rekening met extra regels en uitgebreide controles door de Koninklijke Marechaussee aan de grenzen. Zo vraagt zij om een geldig paspoort of een ander identiteitsbewijs. Ook controleert de Koninklijke Marechaussee ouders die alleen met een kind het Schengengebied in of uit reizen. Het kan zijn dat u hiervoor toestemming nodig hebt. Dit gebeurt om internationale kinderontvoering tegen te gaan.

Lees meer over reizen met kinderen op de website van de marechausseeexterne-link-icoon.

Toestemming ouders voor reisdocument kind

Voor een kind kan alleen een reisdocument aangevraagd worden als de gezaghebbende ouders daarvoor toestemming geven. Heeft één van de ouders geen gezag? Dan hoeft hij of zij geen toestemming te geven.

Heeft iemand anders het gezag over het kind? Dan moet die persoon toestemming geven. Bij de aanvraag van een paspoort is dit nodig tot 18 jaar, bij een ID-kaart is er toestemming nodig tot 12 jaar. Het kind moet persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag.

Voor een snelle afhandeling aan de balie geeft u (beide) vooraf digitaal toestemming. Oók als u meekomt naar de afspraak moet u toestemming geven.

Digitaal toestemming geven

Als de ouders die ouderlijk gezag hebben dit allebei vooraf via DigiD doen, hoeft het kind voor de aanvraag alleen nog maar de volgende zaken mee te nemen:

  • Alle huidige reisdocumenten: paspoorten en/of identiteitskaarten, geldig of niet geldig
  • Een recente pasfoto, niet ouder dan 6 maanden
  • Een bankpas of geld. Het nieuwe reisdocument moet bij de aanvraag direct worden betaald

Als de gezaghebbende ouders digitaal toestemming hebben gegeven, hoeven zij niet mee te komen naar de afspraak. 

Toestemming geven via een formulier

Als een gezaghebbende ouder geen digitale toestemming kan geven, dan kunt u gebruik maken van het toestemmingsformulierexterne-link-icoon.

Wanneer u gebruik maakt van het toestemmingsformulier dan moet bij de aanvraag ook een origineel legitimatiebewijs (geen kopie) van de ouder(s) worden getoond. 

Meenemen naar de afspraak:

Wanneer de toestemming van een gezaghebbende ouder ontbreekt, kan er geen aanvraag worden gedaan.