Jur Marringa

Wethouder (5e locoburgemeester)

Portefeuille

 • Watermanagement
 • Milieu en duurzaamheid
 • Dierenwelzijn
 • Ruimtelijke Ordening, stadsontwikkeling en grondbedrijf

Projecten en programma's

 • Warmtetafel
 • Omgevingswet
 • Implementatie Global Goals

Verbonden partijen

 • Vz. SNR
 • Stuurgroep RES

Wijkwethouder

 • Tiel-West
 • Kapel Avezaath

Nevenfuncties

 • Bestuurslid St. Bakkerijmuseum Medemblik
 • Bestuurslid St. Cees de Boer

Vervanger 

Frank Groen (met betrekking tot duurzaamheid)
Remco Dijkstra (met betrekking tot RO)