Meer ruimte voor uw initiatief

De Omgevingswet maakt maatwerk mogelijk, zodat goede initiatieven (meer) kansen krijgen. De gemeente denkt met u mee over hoe u uw plan kunt realiseren, zodat het past binnen de omgevingsvisieexterne-link-icoon en het omgevingsplan van onze gemeente.

In de omgevingsvisie staat hoe we ons leefgebied willen ontwikkelen en beschermen. Die keuzes werken we uit in één omgevingsplan dat de bestemmingsplannen gaat vervangen. Voor het omgevingsplan hebben we tot 2029 de tijd.