Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is één van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. In de omgevingsvisie kunnen inwoners, ondernemers en andere partners van Tiel lezen waar de gemeente voor staat en welke ambities de gemeente heeft. De visie geeft de richting aan waarin Tiel zich de komende twintig jaren wil ontwikkelen. Want Tiel ziet er over twintig jaar anders uit dan nu. Hoe wonen, werken en leven we dan? Hoe zorgen we ervoor dat Tiel een levendige en aantrekkelijke stad blijft?

Anders gezegd de omgevingsvisie stuurt op de hoofdopgaven van Tiel voor de lange termijn. Maar ook voor de dagelijkse praktijk is de omgevingsvisie relevant. Want als gemeente kijken we steeds of nieuwe initiatieven uit de samenleving passen binnen de kaders van de omgevingsvisie. Daarmee draagt hij bij aan snelle en duidelijke besluitvorming.

Wat hebben we al gedaan?

 

Startnota Typisch Tiel

Om te beginnen hebben we in de startnota Typisch Tiel vastgelegd wat de stand van zaken nu is. Deze startnota (zie onder documenten) is het resultaat van vele gesprekken met inwoners, bezoekers, ambtenaren en de politiek. Tijdens deze gesprekken is gezocht naar datgene wat kenmerkend is voor Tiel. De startnota vormt het vertrekpunt voor de volgende fase.

Maand van de Toekomst

Op basis van Typisch Tiel zijn we in januari 2023 verder in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit deden we tijdens de zogenaamde ‘Maand van de Toekomst’. We gingen op bezoek bij maatschappelijke organisaties, bezochten verschillende activiteiten van inwoners en spraken mensen op straat aan. De vragen ‘waar ben je trots op als je aan de gemeente Tiel denkt?’ en ‘Wat zou volgens jou de gemeente Tiel nog mooier, beter of gezonder maken?’ stonden centraal. Dat leverde honderden interessante, verrassende en waardevolle reacties op. Daarnaast konden inwoners digitaal – via een interactieve plattegrond van de gemeente – een kwaliteit of een aandachtspunt in hun wijk ‘prikken’.

U kunt de resultaten van de 'Maand van de Toekomst' bekijken in de infographic:

Toelichting op de infographic in tekst

Hoe gaan we verder en wanneer?

We hebben in beeld gebracht wat kenmerkend is voor Tiel (Typisch Tiel), welke ambities daarbij passen en welke concrete activiteiten daaraan bijdragen (‘Maand van de Toekomst’). Nu gaan we daar verder op inzoomen: welke ambities kunnen elkaar versterken? Waar botsen ambities met elkaar? En welke activiteiten dragen het meest bij aan het waarmaken van onze ambities?

Tijdens de VisieCafés op 4, 12 en 18 april gaan we daarover graag in gesprek. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn van harte uitgenodigd om bij die cafés mee te praten.

Op die manier maken we een duurzame omgevingsvisie van en voor de gemeente, waarin inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zichzelf herkennen. Waar de gemeente de komende jaren mee aan de slag gaat en van waaruit mensen initiatieven durven nemen. Uiteindelijk moet de gemeenteraad vóór 1 januari 2025 de Omgevingsvisie hebben vastgesteld.

Documenten

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Jeroen van den Bergh, telefoonnummer 0344 - 637 341 of via mail jvdbergh@tiel.nl.