Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is één van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. In de omgevingsvisie kunnen inwoners, ondernemers en andere partners van Tiel lezen waar de gemeente voor staat en welke ambities de gemeente heeft.

De visie geeft de richting aan waarin Tiel zich de komende twintig jaren wil ontwikkelen. Want Tiel ziet er over twintig jaar anders uit dan nu. Hoe wonen, werken en leven we dan? Hoe zorgen we ervoor dat Tiel een levendige en aantrekkelijke stad blijft?

De omgevingsvisie stuurt op de hoofdopgaven van Tiel voor de lange termijn. Maar ook voor de dagelijkse praktijk is de omgevingsvisie relevant. Want als gemeente kijken we steeds of nieuwe initiatieven uit de samenleving passen binnen de kaders van de omgevingsvisie. Daarmee draagt hij bij aan snelle en duidelijke besluitvorming.