Omgevingsvisie

We gaan een omgevingsvisie opstellen voor Tiel. Daarin komt te staan hoe Tiel zich in de komende twintig jaar wil ontwikkelen. Waar zijn nieuwe woningen gewenst? Is er behoefte aan een nieuw bedrijventerrein? Waar in Tiel kun je straks wandelen en fietsen? Alle inwoners kunnen meepraten over deze keuzes. Ook vragen we de mening van ondernemers en bezoekers. Want de gemeente zijn we samen.

Typisch Tiel

In 2018 bepalen we wat de stand van zaken nu is. Over welke gebieden zijn inwoners heel tevreden? En wat moet er volgens inwoners juist veranderen aan de inrichting van de gemeente? Maar ook: wat voor soort gemeente is Tiel eigenlijk? Een gemeente met veel evenementen en een groot cultureel aanbod? Of is het vooral een gemeente waar het goed wonen is voor gezinnen die rust en ruimte zoeken? Of hoort het allebei bij Tiel?

Doel

In de omgevingsvisie komt te staan wat de ambitie is voor Tiel en welke ontwikkelingen daarvoor nodig zijn. Om te beginnen leggen we de huidige situatie vast: Typisch Tiel.

Planning

  • Juni 2018: Ophalen beelden bij inwoners over Tiel
  • September 2018: Met burgerpanel kenmerken van Tiel bespreken
  • September 2018: Eerste conceptversie Typisch Tiel opstellen
  • Oktober 2018: Reacties verzamelen via inloopavond en internet
  • November 2018: Tweede conceptversie Typisch Tiel maken
  • December 2018: Bespreken Typisch Tiel door commissie ruimte
  • Februari 2019: Vaststellen Typisch Tiel door gemeenteraad

Voortgang

In juni zijn we in gesprek gegaan met willekeurige voorbijgangers. We wandelden door het stadscentrum en over de dijk en we fietsten door de dorpen, stadswijken en bedrijventerreinen. Tijdens deze Tour de Tiel spraken we met ongeveer 150 mensen. In september bespraken we de opbrengst met het burgerpanel. Vervolgens hebben bijna 300 mensen een vragenlijst ingevuld via internet en is er tijdens een inloopbijeenkomst op 11 oktober met circa 25 mensen gesproken. Op dinsdag 4 december besprak de commissie ruimte de concept-nota Typisch Tiel. De politieke partijen herkenden zich in de kwaliteiten van Tiel en de opgaven waar de gemeente voor staat. In de gemeenteraad van februari 2019 is de vaststelling van de startnota Typisch Tiel aan de orde.

Documenten

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Noëlle Peters Sengers, telefoonnummer (0344) 637 473 of via mail npeters@tiel.nl.