Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is één van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. In de omgevingsvisie kunnen inwoners, ondernemers en andere partners van Tiel lezen waar de gemeente voor staat en welke ambities de gemeente heeft, wat voor stad we willen zijn. Hij geeft de richting aan, waarin Tiel zich wil ontwikkelen de komende twintig jaar. Want Tiel ziet er over twintig jaar anders uit dan nu. Hoe wonen, werken en leven we dan? Hoe zorgen we ervoor dat Tiel een levendige en aantrekkelijke stad blijft?

Anders gezegd de omgevingsvisie stuurt op de hoofdopgaven van Tiel voor de lange termijn. Maar ook voor de dagelijkse praktijk is de omgevingsvisie relevant. Want als gemeente kijken we steeds of nieuwe initiatieven uit de samenleving passen binnen de kaders van de omgevingsvisie. Daarmee draagt hij bij aan snelle en duidelijke besluitvorming.

Wat hebben we al gedaan?

Om te beginnen hebben we in de startnota Typisch Tiel vastgelegd wat de stand van zaken nu is. Deze startnota (zie onder documenten) is het resultaat van vele gesprekken met inwoners, bezoekers, ambtenaren en de politiek. Tijdens deze gesprekken is gezocht naar datgene wat kenmerkend is voor Tiel. Ook staat in Typisch Tiel een beknopt overzicht van feiten en cijfers over de gemeente Tiel. De startnota vormt het vertrekpunt voor de volgende fase. Het is nu duidelijk om welke vragen het vooral draait:

  1. Wat moet Tiel doen om de bestaande kwaliteiten te behouden en te versterken?
  2. Hoe kunnen bevolking, voorzieningen, bedrijvigheid & woningen beter op elkaar worden afgestemd?
  3. Wat moet Tiel doen om te komen tot een meer evenwichtige bevolkingsopbouw?
  4. Hoe moet en kan Tiel zich positioneren binnen de regio?

Hoe gaan we verder en wanneer?

Tijdens de nu beginnende fase gaan we de Omgevingsvisie opstellen. Daarbij gaat het om het kiezen van een passende ambitie. En om het kiezen van maatregelen die bij deze ambitie horen. Hij moet voor 1 januari 2025 klaar zijn.

Bij het maken van de omgevingsvisie willen we de meningen en ideeën van zoveel mogelijk mensen in Tiel horen. Daartoe heeft het college van burgemeester en wethouders op 15 november 2022 een participatie- en communicatieplan vastgesteld. Daarin staat op welk moment en op welke manier de inwoners van Tiel hun mening kunnen geven.

We maken gebruik van verschillende participatievormen: van reageren op stellingen tot bijeenkomsten. Daar starten we mee in januari 2023 met de ‘Maand van de Toekomst’.Zo maken we een duurzame omgevingsvisie van en voor de gemeente, waarin bewoners, ondernemers en organisaties zichzelf herkennen. Waar de gemeente de komende jaren mee aan de slag gaat en van waaruit mensen initiatieven durven nemen.

Documenten

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Jeroen van den Bergh, telefoonnummer 0344 - 637 341 of via mail jvdbergh@tiel.nl.