Omgevingsvisie

Tiel ziet er over twintig jaar anders uit dan nu. Hoe wonen, werken en leven we dan? Hoe zorgen we ervoor dat Tiel een levendige en aantrekkelijke stad blijft? Deze keuzes maken we graag samen met u. Samen maken we één totaalplan voor de toekomst: de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat wat voor stad we willen zijn. En wat we moeten doen om daar te komen. De ontwerp omgevingsvisie is begin 2020 klaar.

Logo Typisch Tiel
Typisch Tiel

Om te beginnen hebben we in de startnota Typisch Tiel vastgelegd wat de stand van zaken nu is. Deze startnota (zie onder documenten) is het resultaat van vele gesprekken met inwoners, bezoekers, ambtenaren en de politiek. Tijdens deze gesprekken is gezocht naar datgene wat kenmerkend is voor Tiel. Ook staat in Typisch Tiel een beknopt overzicht van actuele feiten en cijfers over de gemeente Tiel. Tot slot zijn conclusies getrokken over de opgaven waar de gemeente Tiel voor staat.

Vervolg

De startnota vormt het vertrekpunt voor de volgende fase. Het is nu duidelijk om welke vragen het in Tiel met name draait. Dit zijn de volgende vragen:

  • Wat moet Tiel doen om de bestaande kwaliteiten te behouden en te versterken?
  • Hoe kunnen bevolking, voorzieningen, bedrijvigheid & woningen beter op elkaar worden afgestemd?
  • Wat moet Tiel doen om te komen tot een meer evenwichtige bevolkingsopbouw?
  • Hoe moet en kan Tiel zich positioneren binnen de regio?

Hoe verder?

Nu begint de tweede fase; het opstellen van de Omgevingsvisie zelf. Daarbij gaat het om het kiezen van een passende ambitie. En om het kiezen van maatregelen die bij deze ambitie horen. De bedoeling is dat de Omgevingsvisie begin 2020 klaar is. Op welk moment en op welke manier inwoners van Tiel hun mening kunnen geven, is nu nog niet bekend. Maar dat die mogelijkheid er komt is zeker.

Doel

In de omgevingsvisie komt te staan wat de ambitie is voor Tiel en welke ontwikkelingen daarvoor nodig zijn.

Voortgang

In februari is met de commissie ruimte besproken hoe we het opstellen van de omgevingsvisie gaan aanpakken. Nu de politieke partijen daarmee hebben ingestemd, kunnen we een precieze planning gaan opstellen.

Documenten

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Jeroen van den Bergh, telefoonnummer (0344) 637 341 of via mail jvdbergh@tiel.nl.