Meldpunt problemen met verhuurders

In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. Ook kunnen huurders ongewenst gedrag van verhuurders melden.

Goed verhuurderschap in Tiel

Per 1 januari 2024 zijn alle gemeenten verplicht een meldpunt te hebben. Op dit moment zijn wij in Tiel druk bezig met het inrichten van een meldpunt. Omdat we het belangrijk vinden dat je die melding aan ons kunt doorgeven, maken we dat nu al mogelijk.

Je kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als je: 

 • een particuliere huurwoning zoekt (ook via een woningcorporatie),
 • een woning huurt van een particuliere verhuurder, een woningcorporatie of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
 • een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. Je werkt en woont dan via een uitzendbureau.

Ongewenste verhuursituaties

Je kan ongewenst gedrag melden als de verhuurder:

 • jou discrimineert: het is verboden om onderscheid te maken op grond van ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte.
 • jou bedreigt of bang maakt: het is verboden iemand door lichamelijk of psychisch geweld, bedreiging met geweld of een feitelijkheid te dwingen om iets te doen, niet te doen of te dulden.
 • een te hoge borg vraagt (meer dan 2 maanden kale huur).
 • geen schriftelijk huurcontract maakt: de verhuurder of bemiddelaar is verplicht een huurovereenkomst op schrift vast te leggen. Bij verhuur aan arbeidsmigranten is scheiding van het huur- en arbeidscontact verplicht.
 • jou geen goede duidelijke en begrijpelijke informatie geeft over:   
  • jouw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan),
  • de hoogte van de borg en wanneer je die terugkrijgt als het huurcontract stopt,
  • informatie hoe je met de verhuurder in contact kunt komen,
  • contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag,
  • de servicekosten: je moet een compleet overzicht van de kosten krijgen.

Je mag het ook melden als de verhuurbemiddelaar bemiddelingskosten vraagt.

Melding maken

Je kunt een melding doorgeven via e-mail aan meldpuntgoedverhuurderschap@tiel.nl of per post.

Noteer in je mail of brief:

 • Onderwerp: Melding Wet goed verhuurderschap. 
 • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Je kunt ook anoniem [1] een melding doen. Dan geef je jouw gegevens niet door. Je krijgt dan ook geen terugkoppeling op jouw melding.
 • Gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover je de melding maakt.
 • Het adres van de woning die je huurt of wilt huren.
 • Beschrijving van de situatie, als dat kan met foto’s en bijlagen.

Een brief per post stuur je naar:

Gemeente Tiel
T.a.v. afdeling Toezicht en Handhaving
Postbus 6325
4000 HH Tiel

Na de melding

Je krijgt een ontvangstbevestiging van jouw melding, tenzij je de melding anoniem hebt gedaan. We beoordelen je melding zo snel mogelijk. We kunnen jou daarover niet altijd informeren. Want we kunnen niet alle meldingen controleren, gebruiken of oplossen. Soms moeten we een dossier opbouwen en dat kost tijd. Goede meldingen zijn daarom erg belangrijk. Meldingen van ernstige situaties en meldingen met goede informatie pakken we altijd op.

We zijn op dit moment druk bezig met de inrichting van het meldpunt. Daarom kunnen wij nog niet toezeggen binnen welk termijn we jouw melding afhandelen. Wij brengen jou direct op de hoogte wanneer er meer duidelijkheid is.

Zie ook: Nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars vanaf 1 juli 2023externe-link-icoon

Melding woningcorporaties

De huurder van een woningcorporatie (of een dochteronderneming) kan ook een melding doen bij het gemeentelijke meldpunt, de gemeente kan echter niet op woningcorporaties handhaven.

[1] Bij een anonieme melding vermeldt de melder diens naam en andere persoonsgegevens niet. Anonieme meldingen zijn daardoor laagdrempeliger. Een anonieme melding kan echter wel het onderzoek door het meldpunt bemoeilijken. Het is belangrijk dat het meldpunt de melder hierover informeert.