Nieuwe afspraken met corporaties over goed woningaanbod

13 juli 2023
Nieuws

Het waarborgen van voldoende sociale huurwoningen, een aanpak voor een betere leefbaarheid van de Hertogenwijk en afspraken over Wmo-aanpassingen zoals het weghalen van drempels of een traplift. Dat zijn enkele van de afspraken die de gemeente Tiel voor dit jaar maakt met de woningcorporaties KleurrijkWonen en Thius.

Om te zorgen voor een goed en toekomstbestendig woningaanbod en een aantrekkelijke woonomgeving hebben de gemeente Tiel en de corporaties KleurrijkWonen en Thius prestatieafspraken gemaakt. Deze worden jaarlijks geactualiseerd.

Sociale en middenhuur

Een belangrijk project is de ontwikkeling van het Veilingterrein waar ruim honderd sociale huurwoningen komen. Ook zou ongeveer een kwart van de woningen in de uitbreiding van de wijk Passewaaij uit sociale huur moeten bestaan. De gemeente en corporaties kijken momenteel of er voldoende nieuwbouw gepland is en of er -indien nodig- locaties zijn waar deze sociale huurwoningen sneller gebouwd kunnen worden.

Om middeninkomens in de gemeente meer kans te geven op de woningmarkt verkennen de gemeente en corporaties de mogelijkheden om middenhuurwoningen te bouwen waar dit nog niet in de reguliere bouw is opgenomen.

Grootschalige aanpak Hertogenwijk

De gemeente en corporaties zijn overeengekomen dat er een grootschalige aanpak van de Hertogenwijk komt. De partijen gaan daar werken aan het verbeteren van de leefbaarheid door het aandeel sociale huurwoningen omlaag te brengen en de openbare ruimte, sociale cohesie en veiligheid in de wijk te verbeteren. Ook de burgemeesterswijk wordt op die manier in samenspraak met de inwoners aangepakt.

Verdere afspraken in het akkoord gaan onder meer over het verduurzamen van het woningbestand, het vroegtijdig helpen van huurders met een betalingsachterstand en over de samenwerking bij Wmo-aanpassingen in de woning zoals een traplift.