Omgevingsvergunning

Wilt u een dakkapel plaatsen, een boom kappen of iets slopen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Met de vergunningcheck in het digitale Omgevingsloket ziet u snel of u voor uw (bouw)plannen een vergunning moet aanvragen of melding kunt doen.

Aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het digitale Omgevingsloketexterne-link-icoon. U heeft hiervoor DigiD  (inwoners) of eHerkenning  (ondernemers) nodig.

Voordat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, kunt u vragen om een vooroverleg met de gemeente. In dit overleg kijken we samen naar uw (bouw)plannen en wat er nodig is om hiermee aan de slag te mogen gaan.

Belangrijk

 • De omgevingsvergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur.
 • In de meeste gevallen hoeft u dus maar één vergunning aan te vragen. Dit bespaart tijd en geld.
 • Het is niet verplicht om alle vergunningen in één omgevingsvergunning aan te vragen.
 • U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online.
 • Ook het indienen van een schetsplan kan via het Omgevingsloket.
 • U kunt een vooroverleg op het gemeentehuis aanvragen. Dit overleg heeft geen formele status maar kan u helpen te bepalen welke vergunningen nodig zijn. Bij complexere projecten kan zo'n overleg voor u en de gemeente lonend zijn. In het Omgevingsloket Online kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van het vooroverleg.
 • Bij verbouwingen aan monumenten is vooroverleg altijd raadzaam.
 • Doe altijd eerst de vergunningcheck op het Omgevingsloket Online en kijk of u wel een vergunning nodig hebt. Het kan ook zijn dat een melding voldoende is of dat er helemaal geen melding of vergunning nodig is.

Een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen via het digitale Omgevingsloket is ook nodig bij de volgende werkzaamheden:

 • Asbestverwijdering
 • In gebruikname van een nieuw gebouw
 • In- en uitrit aanleggen
 • Het plaatsen van grote voorwerpen rondom uw huis, zoals: kraan(wagen), afrastering, hoogwerker, wegafzetting, wegafsluiting, schutting, (bouw)keet, bouwmateriaal, container, steiger en/of alarminstallatie,
 • Lozen van afvalstoffen op de riolering

Beslistermijn

Bij eenvoudige aanvragen (reguliere procedure): De gemeente laat binnen 8 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. Heeft u een ingewikkeld project, dan kan de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengd worden. Wanneer het de gemeente niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning van rechtswege verleend

Bij complexere aanvragen (uitgebreide procedure): De gemeente laat binnen 26 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. Die termijn mag met maximaal 6 weken verlengd worden. Bij complexe aanvragen kan de vergunning niet van rechtswege worden verleend.