Park Lingerijck

Op 13 februari 2020 organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor omwonenden over de toekomstige locatie voor Anders Wonen (Lingeweg/Schaarsdijkweg). Tijdens deze bijeenkomst stelden omwonenden voor om naast Anders Wonen een voedselpark met de naam 'Lingerijck' te ontwikkelen.

Aanleiding

Op 13 februari 2020 organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor omwonenden over de toekomstige locatie voor Anders Wonen (Lingeweg/Schaarsdijkweg).

Tijdens deze bijeenkomst stelden omwonenden voor om naast Anders Wonen een voedselpark te ontwikkelen. Daarmee wordt Anders Wonen op een mooie manier in de omgeving ingepast. En hebben omwonenden ook een fijne plek waar ze kunnen wandelen en ontspannen.

De gemeenteraad heeft in november 2021 het idee voor het voedselpark omarmd. De raad vroeg toen om de haalbaarheid van het voedselpark te onderzoeken. Daarom heeft de gemeente samen met omwonenden het idee voor het voedselpark uitgewerkt in de Schets voedselpark Lingerijckexterne-link-icoon.

Het tempo van de ontwikkeling van het voedselpark en Anders Wonen hoeft niet hetzelfde te zijn. Als het plan voor het voedselpark is uitgewerkt, vragen we de gemeenteraad weer om een besluit te nemen. Onder andere over het beschikbare geld en de planning voor het voedselpark. 

Ruimtelijk mogelijk maken van het voedselpark

Op 26 mei 2021 stemde de gemeenteraad in met het starten van een bestemmingsplanwijziging. Door het bestemmingsplan aan te passen kan de gemeente het voedselpark naast de locatie voor Anders Wonen ontwikkelen.

De gemeente is vervolgens met een klankbordgroep in gesprek gegaan over de ontwikkeling van het voedselpark. In de klankbordgroep zaten omwonenden. De klankbordgroep heeft toen de naam ‘Lingerijck’ voor het voedselpark bedacht.

Daarnaast heeft de klankbordgroep er voor gezorgd dat Lingerijck is uitgeroepen tot ‘Groene Icoonproject’. Dat betekent dat de Provincie Gelderland het plan met een subsidie ondersteunt.

Uiteindelijk is het bestemmingsplan in december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De Raad van State moet zich nog buigen over het bestemmingsplan. Tot die tijd voeren we geen onomkeerbare acties op het terrein uit.

De volgende stap

Toch bereiden we het plan wel zover mogelijk voor. Dat betekent dat we samen met omwonenden, belangstellende Tielenaren, ondernemers en maatschappelijke organisaties de schets gaan uitwerken tot een realistisch en financieel haalbaar ontwerp. 

De eerste ontwerpbijeenkomst was in mei 2023. In het najaar van 2023 organiseren we nog twee bijeenkomsten.