Parkeren

Door de bouw van woningen, verdwijnen ongeveer honderd parkeerplaatsen voor vergunninghouders op Bleekveld. Voor deze vergunninghouders zoekt de gemeente een geschikte oplossing.

Daarbij wordt gedacht aan parkeergarage de Westluidense Poort en andere parkeerterreinen. Hiervoor is een aanpassing in de regels voor het vergunningparkeren nodig. Daar wordt nog aan gewerkt.

De vergunninghouders krijgen uiteraard op tijd informatie over de oplossing, zodra bekend is wanneer de bouw echt begint.