Rivierwaterstanden

De rivierwaterstanden bepalen voor een groot deel de grondwaterstanden in onze gemeente. Rivierwaterstanden kunnen lijden tot grondwateroverlast en -onderlast. Bent u nieuwsgierig naar de rivierwaterstanden?

Informatie over de actuele waterstanden in de rivieren kunt u terugvinden op de website van Rijkswaterstaat en Teletekstpagina 720.

Wie doet wat bij afwijkende rivierwaterstanden

Het waterschap Rivierenland waakt over de dijken en treft maatregelen om overlast te vermijden. Zij proberen te zorgen voor een goede grondwaterbalans. De gemeente heeft haar grondwatermeetnet. Binnen dit meetnet meten we op diverse locaties in Tiel de grondwaterpeilen. De gegevens van deze metingen worden gecontroleerd en geregistreerd bij de gemeente Tiel. U bent zelf verantwoordelijk voor het grondwater op uw perceel, voor schade aan uw huis en grondwater dat in uw huis komt. Op de website van Rioned kunt u hier meer informatie over lezen.

Als u klachten of meldingen heeft over water dan kunt u dit melden via onze website.