Samenwerken aan het warmtenet in Tiel-West

Samen zoeken naar antwoorden

Pieter ziet de mogelijkheden van aardgasvrij wonen

Pieter Mels woont al 20 jaar met veel plezier in Tiel. Met kinderen die hard aan hun toekomst werken en behoorlijk goed in gaten hebben wat er in de wereld speelt. Hij is zich daardoor zeer bewust van “onze” verantwoordelijkheid voor de toekomstige generatie. Hij heeft zijn kennis en ervaring ingezet om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van duurzame energie. Hiervoor heeft hij samen met Marcel in 2016 de Energiecoöperatie Fruitstad Energie opgericht.

Rol Energiecoöperatie Fruitstad Energie

In maart van dit jaar heeft Pieter op een bewonersavond voor een aardgasvrij Tiel West gesproken. Hij vertelde over de mogelijke rol van Fruitstad Energie in het warmtenet van Tiel West.

Hij wil daar met de Energiecoöperatie graag een rol in spelen. Fruitstad Energie is een coöperatie voor iedereen in en rondom Tiel. Iedereen kan eigenaar worden van Fruitstad Energie, om in samenwerking met omgeving en gemeenschap de transitie naar duurzame energie te maken.

Wat hem is bijgebleven van de bijeenkomst is de interesse en betrokkenheid van de bewoners. De vragen die gesteld werden, waren:  Hoe kunnen we als bewoner eigenaar worden van een warmtenet? En hoe moet dat dan, loop je dan risico’s?

Rol bewoners in het warmtenet

De coöperatie en de bewoners kunnen meerdere rollen hebben in het warmtenet. Toekomstige wetgeving heeft hier ook nog invloed op. Als samenwerkingsverband van gemeente, Kleurrijk Wonen en Fruitstad Energie maken wij het ons niet gemakkelijk. Naast het willen realiseren van het warmtenet is de ambitie ook dat bewoners de mogelijkheid wordt  geboden om naast afnemer van warmte, ook mede-eigenaar van het warmtenet te worden.

De kosten voor deelnemen moeten dan ook zo laag mogelijk zijn. Daarnaast moet worden bewaakt dat het warmtenet op de lange termijn financieel gezond blijft. Dit is een hele puzzel. Het warmtenet wordt voor minimaal 30 jaar aangelegd. Dit is een lange periode die onzekerheden met zich meebrengt. Iedere partij in het samenwerkingsverband moet hierin zijn keuzes maken. Door met elkaar in gesprek te gaan wordt het steeds duidelijker hoe wij het beste kunnen omgaan met het warmtenet.

Voordelen samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband ziet dat het kan om de aanlegkosten voor bewoners niet hoger te laten zijn, dan bijvoorbeeld in de situatie dat een gasketel vervangen moeten worden. Het lijkt erop dat de maandelijks kosten gelijk of onder het niveau van de huidige gastarieven kunnen worden gehouden. Het samenwerkingsverband stelt zelf de ondergrenzen van de tarieven.

Pieter is enthousiast, het samenwerkingsverband is klaar voor de verder uitwerking. De volgende stap is verschillende belangstellende partijen raadplegen en advies krijgen van externe specialisten. Door het vaststellen van een samenwerkingsovereenkomst met de betrokken partijen zijn zij officieel aan elkaar verbonden in het samenwerkingsverband.

Conclusie is dat er belangrijke stappen zijn genomen en dat deze naar verdere uitvoering zullen leiden. We houden u op de hoogte.