Tiel-West aardgasvrij

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn, dus ook Tiel. Daarom heeft de gemeente in 2021 samen met partners en bewoners een Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld. Daarin is per wijk gekeken naar kansrijke alternatieven voor aardgas. Ook is er gekeken in welke wijken Tiel het beste kan starten.

Kansrijke wijk: Tiel-West

We starten in Tiel-West. Het gaat om de Bloemenbuurt, de Burgemeesterswijk en de buurt Tiel-West. In de Transitievisie Warmte wordt een warmtenet genoemd als kansrijk alternatief. Warmte gaat dan via buizen in de grond naar de huizen en flats. We gaan in detail onderzoeken of dat inderdaad mogelijk, betaalbaar en gewild is. We bekijken welke warmtebronnen we hiervoor kunnen gebruiken.

In het filmpjeexterne-link-icoon leggen we het uit.