Sport

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vanaf 29 april weer mogen sporten. Wel ziet sporten er anders uit dan voor de coronacrisis. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen alleen buiten sporten op plekken die de gemeente heeft aangewezen. Bij het sporten op deze plekken moet altijd een begeleider, die de gemeente heeft aangewezen, zijn.

Buitensporten

De versoepeling van de maatregelen gaat alleen over sporten in de buitenlucht. Ook mag sporten alleen op de buitensportaccommodaties of het eigen terrein van sportaanbieders. Een training in een park mag dus niet. Sportaanbieders die normaal gesproken alleen binnen sporten, kunnen ook buitentrainingen aan gaan bieden. Zij kunnen daarvoor afspraken maken met een buitensportvereniging.

Begeleiding

Sporten mag alleen onder begeleiding van een begeleider die de gemeente aanwijst. We maken afspraken met de verenigingen en jongerenwerk wie deze begeleiders zijn. Dit zijn in de meeste gevallen mensen die ook voor het coronatijdperk trainingen verzorgden. Deze begeleiders weten aan welke voorwaarden ze zich moeten houden om het sporten zo veilig mogelijk te houden.

Afstand houden

De regel over het afstand houden geldt ook bij het sporten. Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar moeten onderling 1.5 meter afstand houden. De begeleider houdt hier rekening mee in de voorbereiding en controleert hierop tijdens de training.

Van en naar de training

Om zoveel mogelijk contact te voorkomen gaat de sportaccommodatie tien minuten voor aanvang van de training open. Ouders en verzorgers wordt gevraagd om hun kind af te zetten en weer weg te gaan. Zij mogen niet bij de training blijven kijken.

Wanneer en waar sporten

De gemeente maakt met alle sportaanbieders afspraken. Dit gebeurt op basis van de onderstaande voorwaarden en protocollen.  Zijn de afspraken gemaakt dan kunnen de trainingen en lessen weer van start. De sportaanbieders informeren hun leden hierover. De buitensportaccommodaties zijn alleen open voor activiteiten van sportaanbieders die dit met de gemeente hebben afgestemd. Zelf individueel gaan sporten op deze locaties is dus niet toegestaan.