Sport

De gemeente wil zoveel mogelijk actieve, gezonde en veerkrachtige inwoners krijgen en houden en stimuleert daarom (omni) sportverenigingen meer activiteiten te organiseren die hieraan bijdragen.

Aanvragen

U kunt een digitale aanvraag doen via de button hierboven. U wordt gevraagd om de volgende gegevens:

 • Een beschrijving van de activiteit(en)
 • Een beschrijving van de resultaten
 • Een begroting en dekkingsplan
 • Een actueel overzicht van het aantal leden
 • Bewijs dat uw organisatie actief beleid voert tegen roken en drankgebruik onder jeugdleden

Uw aanvraag moet 8 weken voordat u begint bij ons binnen zijn. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voorwaarden

 • U vraagt de subsidie aan namens een (omni) sportvereniging die in Tiel is gevestigd en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
 • Minimaal 25 leden in Tiel die contributie betalen.
 • Geen winstoogmerk.

Hoogte van de subsidie

Wat is de maximale hoogte van de subsidie?

Voor kennismaken met sport/bevorderen van sportdeelname

 • 75% van de kosten tot een maximum van € 500,- per jaar

Voor kennismaken met sport/bevorderen van de sportdeelname georganiseerd samen met een andere organisatie

 • 75% van de kosten tot een maximum van €1.000,- per jaar

Voor activiteiten voor mensen met een beperking

 • Maximaal € 1.500,- per jaar

Voor het versterken en ontwikkelen van het technisch of bestuurlijk kader

 • Maximaal € 250,- per activiteit met een maximum van € 750,- per jaar.

U kunt geen subsidie krijgen voor salarissen, eten en drinken, of kosten die u via een andere verordening met subsidie vergoed krijgt.

Meer informatie

Staat op deze pagina of op de pagina Algemene informatie subsidiesexterne-link-icoon niet de informatie die u zoekt? Neem dan contact op via subsidies@tiel.nl.

Bij deze subsidie gelden de regels uit de Algemene subsidieverordening Tielexterne-link-icoon 2020. Ook gelden de regels uit de Deelverordening Sport Tiel 2020externe-link-icoon.