Zwarte fiets met achterop een kist waar maaltijden in kunnen worden bezorgd.

Succesvolle integrale controle bij maaltijdbezorgers

21 april 2024
Nieuws

In samenwerking met de Arbeidsinspectie (NLA), de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), Avri Toezicht en Handhaving, en de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is op woensdag 17 april een integrale controle uitgevoerd bij maaltijdbezorgers in onze regio. De resultaten zijn positief en tonen aan dat de ondernemers de meeste zaken goed op orde hebben.

De controle is integraal uitgevoerd.Dat wil zeggen dat we met meerdere partijen de maaltijdbezorgers hebben gecontroleerd. Het doel van een integrale controle is om de maaltijdbezorgers te controleren op alle onderdelen van de wet en misstanden aan te pakken. In totaal zijn 9 zaken gecontroleerd. Hoewel er geen ernstige overtredingen zijn vastgesteld, waren er bij elke zaak enkele aandachtspunten.

  1. Leeftijd werknemers: Bij één zaak was een 14-jarige werknemer actief, en bij twee andere zaken een 15-jarige. De NLA heeft deze situaties aangepakt en verder onderzoek ingesteld.
  2. Urenregistratie: Bij een aantal bedrijven is aanleiding gevonden om de urenregistratie van werknemers verder te onderzoeken..
  3. Voedselveiligheid: De NVWA heeft 4 van de 9 zaken gecontroleerd. Hoewel er aanwijzingen waren voor verbetering van de voedselveiligheid, was ingrijpen niet nodig. Enkele zaken krijgen wel een nacontrole.
  4. Geen bijzonderheden voor Avri Toezicht en Handhaving en de ODR: Deze instanties hebben geen specifieke problemen aangetroffen.

We zijn blij met de resultaten dat de maaltijdbezorgers hun zaken goed hebben geregeld. De aandachtspunten die er zijn worden opgelost en bij een herkeuring gecontroleerd. We blijven de controles herhalen. Zo blijven we ons inzetten voor een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen.