Tiel Oost- Medelsestraat - Zwaluwstraat

Het bestemmingsplan Tiel Oost – Medelsestraat Zwaluwstraat gaat over het onbebouwd terrein op de hoek Medelsestraat Zwaluwstraat.

Aanleiding

Het bestemmingsplan staat toe om het terrein 12 starterswoningen te bouwen in de vorm van appartementen.

Status

De gemeenteraad heeft op 18 september 2019 het bestemmingsplan Tiel Oost – Medelsestraat Zwaluwstraat ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft vanaf 3 oktober 2019 voor zes weken ter inzage gelegen.

Er is geen beroep ingesteld, zodat het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC). Indien u een toelichting wilt op dit plan, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167 tussen 8.30 en 12.30 uur of via e-mail omgevingsloket@tiel.nl

Het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.

Documenten