Tiel Oost - Medelsestraat - Zwaluwstraat

Publicatiedatum: 
30 jun 2020
Het bestemmingsplan Tiel Oost – Medelsestraat Zwaluwstraat gaat over het onbebouwd terrein op de hoek Medelsestraat Zwaluwstraat.

Aanleiding

Het bestemmingsplan staat toe om het terrein 12 starterswoningen te bouwen in de vorm van appartementen.

Status - onherroepelijk

De gemeenteraad heeft op 18 september 2019 het bestemmingsplan Tiel Oost – Medelsestraat Zwaluwstraat ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft vanaf 3 oktober 2019 voor zes weken ter inzage gelegen.

Er is geen beroep ingesteld, zodat het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC). Indien u een toelichting wilt op dit plan, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167 tussen 8.30 en 12.30 uur of via e-mail omgevingsloket@tiel.nl. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Documenten