asfalteren van wegen. Groot kombord van Tiel rechts in beeld

Tiel presenteert actieplan voor verkeer en parkeren

02 mei 2024
Nieuws

Een veilige, bereikbare, leefbare en gastvrije stad. Dat zijn de uitganspunten van het actieplan Mobiliteit Tiel 2024-2025 dat het college van burgemeester en wethouders Tiel deze week heeft goedgekeurd. Hierin zijn de belangrijkste verkeers- en parkeermaatregelen opgenomen die de komende periode aan die doelstellingen gaan bijdragen. 

In het plan zijn de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit in de gemeente Tiel gekoppeld aan concrete acties die afgestemd zijn op de wensen van inwoners en ondernemers. Driehonderd mensen hebben in een digitale enquête meegedacht over de knelpunten in de stad en mogelijke oplossingen daarvoor. Daarnaast zijn de plannen besproken met belanghebbenden zoals ondernemersverenigingen.

“Het is belangrijk om samen goed na te denken over ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit”, zegt wethouder Frank Groen. “De uitbreiding van Tiel met woningbouw in het Veilingkwartier, plan Lingehoven en de uitbreiding van Passewaaij maar ook de opkomst van de elektrische fiets of veranderde inzichten over de leefbaarheid in het centrum. Daarnaast heb je de bestaande knelpunten waar veel inwoners tegenaan lopen. Die zaken zijn hier allemaal in meegenomen. Daarbij is het nadrukkelijk een actieplan, waarvan we snel de vruchten plukken.” 

Veel in de steigers

Want veel van de maatregelen staan al in de steigers. Zo wordt er in het kader van bereikbaarheid hard gewerkt aan een plan om in de toekomst een betere westelijke ontsluiting van Tiel en een rondweg voor de uitbreidingswijk Passewaaij mogelijk te maken. 

De vernieuwing van de Nieuwe Tielseweg met veiligere fietspaden en oversteekplaatsen staat hoog op de uitvoeringslijst. Evenals de aanpak van de Teisterbantlaan en de aanleg van een nieuwe rotonde bij de aansluiting met de Papesteeg voor het nieuwe Veilingkwartier. 

Met Neder-Betuwe en Provincie Gelderland is een voorstel uitgewerkt voor een doorlopende recreatieve route over de Waaldijk met een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Met de betrokken partijen gaan we er hard aan trekken om te kijken hoe we dit mooie project kunnen realiseren.

Gastvrije binnenstad

De autoluwe binnenstad en extra fietsenstallingen sluiten aan bij de huidige herinrichting van het centrum. Recent is een plan vastgesteld om het betaald parkeren voor bezoekers van de stad gastvrijer te maken. Een plan voor een beter stelsel voor parkeervergunningen zit nog in de pijplijn.

De Wadenoijenlaan en Havendijk worden de komende periode aangepakt, evenals de omgeving van een drietal scholen en de fietsveiligheid op diverse rotondes. In totaal zijn er zo’n twintig maatregelen opgenomen die in 2024 en 2025 in uitvoering gaan. In 2025 wordt dit geëvalueerd en wordt een nieuw plan voor 2026 en 2027 opgesteld. 

Het actieplan Mobiliteit wordt in mei voorgelegd aan de gemeenteraad.