Tiel stelt nieuwe regels vast voor evenementen

30 mei 2024
Nieuws

Het college heeft op dinsdag 28 mei het uitvoeringskader evenementen voor de periode 2024-2026 vastgesteld. In het uitvoeringskader staan de regels waar en hoe de evenementen mogen worden gehouden. Dit zorgt ervoor dat onze stad blijft bruisen met festivals en evenementen, op een verantwoorde manier.

De richtlijnen van 2016 sluiten niet meer aan op de huidige situatie en de behoefte van zowel inwoners als organistoren. Daarom ging de gemeente aan het werk om tot nieuwe regels te komen. Op de enquêtes kwamen veel reacties, 645 inwoners en 7 ondernemersverenigingen en organisatoren van evenementen vulden een enquête in. Vervolgens werden 4 inwoners, 3 organisatoren en 25 deskundigen geïnterviewd. En in februari 2024 vonden inspraakavonden plaats voor evenementenorganisatoren en inwoners. De gemeente vroeg ook advies aan deskundigen op het gebied van veiligheid en geluid. 

Duidelijke spelregels

In de richtlijnen staat beschreven welke soort en hoeveel evenementen er georganiseerd mogen worden per jaar. De gemeente heeft andere regels voor evenementen waar muziek centraal staat. Bezoekers genieten van muziek bij evenementen, omwonenden hebben er soms last van. Daarom zijn maximale geluidsnormen opgenomen in de richtlijnen. Minder decibel mag altijd maar meer decibellen mogen niet. Verder staat beschreven; aantal bezoekers, rustperioden tussen evenementen, eindtijden, op- en afbouwtijden en welke verkeers- en veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Maar ook staat er in aangegeven welke ondersteuning de gemeente biedt, hoe er gehandhaafd wordt en hoe met klachten wordt omgegaan. 

Locatieprofielen

Naast het uitvoeringskader waarin de regels staan zijn ook locatieprofielen toegevoegd. Daarin wordt duidelijk wat er op een locatie wel en niet is toegestaan. In de locatieprofielen worden de uiterste grenzen aangegeven. In de evenementenvergunning kan hiervan worden afgeweken met als doel de veiligheid of leefbaarheid van de omgeving te waarborgen. Zo kunnen strengere geluidsnormen worden opgelegd, andere eindtijden worden toegepast of kan het aantal toegestane bezoekers worden verminderd.

Balans tussen levendigheid en leefbaarheid

Wethouder Verbeek: “Evenementen zijn belangrijk voor onze stad. Ze brengen plezier, verbinden mensen en geven onze gemeente een bruisend karakter. Maar we begrijpen ook dat niet iedereen blij is met de drukte en geluiden die bij evenementen horen. Als wethouder zoek ik naar een balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Samen zorgen we ervoor dat festivals en feesten niet alleen plezier brengen, maar houden we ook rekening met de behoeften van inwoners.”

We evalueren de regels eens in de vier jaar. Daarnaast kijken we ieder jaar of we de richtlijnen op (kleine) onderdelen moeten aanpassen. Op deze manier blijven we aandacht houden voor het bedrijfsbelang van de organisatoren en de leefbaarheid voor de inwoners in onze evenementenstad,

Samen Genieten

We nodigen iedereen uit om samen met ons te genieten van de vele evenementen in onze stad.