Tiel West - Lingedijk

Publicatiedatum: 
2 jul 2020
Het bestemmingsplan Tiel West – Lingedijk gaat over het terrein aan de Lingedijk (Septer terrein). Dit terrein ligt tussen de begraafplaats ‘Ter navolging’ en de spoorlijn.

Het bestemmingsplan staat het toe om het terrein 74 woningen te realiseren. Naast de 69 huurappartementen kunnen ook maximaal 5 eengezinskoopwoningen gebouwd worden.

Status - onherroepelijk

De gemeenteraad heeft op 18 december 2019 het bestemmingsplan Tiel West – Lingedijk zonder wijzigingen vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft vanaf  2 januari 2020 voor zes weken ter inzage gelegen.

Er is geen beroep ingesteld, zodat het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC). Wilt u een toelichting op dit plan, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167 tussen 8.30 en 12.30 uur of via e-mail omgevingsloket@tiel.nl. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Documenten